2% pre hodnotnejší život

Posted on

Každoročne majú všetky fyzické aj právnické osoby možnosť poukázať časť svojej dane v prospech neziskovej organizácie a podporiť tak jej činnosť. Spoločenstvo Bethany sa v r. 2018 stalo prvýkrát prijímateľom 2% z dane a uchádza sa o Vašu priazeň. Vďaka týmto príspevkom podporíte napĺňanie nášho poslania a rozvoj evanjelizačnej činnosti, ktorú vykonávame.

Naše údaje:

IČO:                                       50315188

Právna forma:                   Občianske združenie

Názov:                                  Spoločenstvo Bethany

Ulica, číslo:                         Na Šefranici 1247/11

PSČ:                                       010 01

Mesto:                                   Žilina

Ako postupovať:

ZAMESTNANEC, ktorému zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie dane

– do 15. 02. 2018 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane a následne o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane

– vypíšte tlačivo Vyhlásenie – môžete poskytnúť 2% z dane (min. 3,- €), resp. 3% ak ste v r. 2017 odpracovali dobrovoľnícky 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k Vyhláseniu

– obidve tlačivá (Potvrdenie  aj Vyhlásenie) odovzdajte do 30. 04. 2018 na daňovom úrade podľa Vášho bydliska

Tlačivá na stiahnutie:

Potvrdenie o zaplatení dane

Vyhlásenie

 

FYZICKÁ OSOBA, ktorá si podáva daňové priznanie sama

– po vyrátaní sumy 2% z dane, (resp. 3% ak ste v r. 2017 odpracovali dobrovoľnícky 40 hodín a máte o tom potvrdenie) vypíše údaje Spoločenstva Bethany priamo do daňového priznania typu A alebo B, ktoré podáte na daňovom úrade do 03. 04. 2018

 

Tlačivá na stiahnutie:

Daňové priznanie typu A

Daňové priznanie typu B

 

PRÁVNICKÁ OSOBA

– po vyrátaní sumy 1% z dane vypíšte údaje Spoločenstva Bethany priamo do daňového priznania právnickej osoby, ktoré podáte na daňovom úrade do 03. 04. 2018

– ak právnická osoba (firma)  v r. 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v r. 2018 (t.j. do 03. 04. 2018) darovala financie vo výške min. 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z dane

 

Tlačivá na stiahnutie:

Daňové priznanie právnickej osoby

ĎAKUJEME 😊

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *