2% pre hodnotnejší život

Zo srdca ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste v minulom roku podporili našu činnosť prostredníctvom poukázania 2% z dane.

Keďže opäť majú všetky fyzické aj právnické osoby možnosť poukázať časť svojej dane v prospech neziskovej organizácie a podporiť tak jej činnosť, Spoločenstvo Bethany sa i tento rok uchádza sa o Vašu priazeň. Vďaka týmto príspevkom podporíte napĺňanie nášho poslania a rozvoj evanjelizačnej činnosti, ktorú vykonávame. 

Naše údaje:

IČO: 50315188

Právna forma: Občianske združenie

Názov: Spoločenstvo Bethany

Ulica, číslo: Na Šefranici 1247/11

PSČ: 010 01

Mesto: Žilina

Ako postupovať:

ZAMESTNANEC, ktorému zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie dane

– do 15. 02. 2021 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane a následne o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane 

– vypíšte tlačivo Vyhlásenie – môžete poskytnúť 2% z dane (min. 3,- €), resp. 3% ak ste v r. 2020 odpracovali dobrovoľnícky 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k Vyhláseniu

– obidve tlačivá (Potvrdenie aj Vyhlásenie) odovzdajte do 30. 04. 2021 na daňovom úrade podľa Vášho bydliska

Tlačivá na stiahnutie:

Vyhlásenie 

FYZICKÁ OSOBA, ktorá si podáva daňové priznanie sama

– po vyrátaní sumy 2% z dane, (resp. 3% ak ste v r. 2020 odpracovali dobrovoľnícky 40 hodín a máte o tom potvrdenie) vypíše údaje Spoločenstva Bethany priamo do daňového priznania typu A alebo B, ktoré podáte na daňovom úrade do 31. 03. 2021

PRÁVNICKÁ OSOBA 

– po vyrátaní sumy 1% z dane vypíšte údaje Spoločenstva Bethany priamo do daňového priznania právnickej osoby, ktoré podáte na daňovom úrade do 31. 03. 2021

– ak právnická osoba (firma)  v r. 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v r. 2021 (t.j. do 31. 03. 2021) darovala financie vo výške min. 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z dane

ĎAKUJEME 😊

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *