Najdôležitejšie uzdravenie

Aktuality

Zástupy ľudí idú za Ježišom, aby boli uzdravení, teda hľadajú svoje vlastné dobro: „Nikdy nedokážeme nasledovať Boha s čistým úmyslom od začiatku, vždy tak trochu pre nás a trochu pre Boha. A cesta znamená očistiť tento zámer. A ľudia idú, hľadajú Boha, ale tiež zdravie, uzdravenie. A vrhajú sa na neho, aby sa ho mohli […]

Čítať viac >

Budovať spoločenstvo

Aktuality

Svätý Otec včera na audiencii prijal približne 50-člennú skupinu detí z talianskej organizácie Katolícka akcia. Pápež František ich povzbudil pri ich tohtoročnom programe odhaľovania Božej vôle s názvom „Všetko ešte musíme objaviť“. Pri stretnutí im dal aj nasledujúc päť rád, ktoré sú piliermi na budovanie akéhokoľvek spoločenstva. Nechajme sa nimi inšpirovať v raste farského, rodinného, či […]

Čítať viac >

Adventná príprava srdca

Aktuality

Čas obetovaný Bohu nie je čas ukradnutý iným Aby sme mohli vytrvať v modlitbe, musíme byť pevne presvedčení (a musíme odhaliť určité pokusy o obviňovanie, založené na falošnej predstave o láske k blížnemu), že čas obetovaný Bohu nikdy nie je časom, o ktorý sme ukrátili iných – tých, čo potrebujú našu lásku a našu prítomnosť. […]

Čítať viac >

Svedectvo o uzdravení z migrény

Aktuality

Pán Boh zaplať duchovní otcovia a modlitebníci za modlitbové stretnutie a uzdravenie, za Bohom požehnaný čas. Už na začiatku posledného stretnutia pri vzývaní Ducha Svätého, On sám prichádzal do môjho srdca, pociťovala so Ho ako dosť hrejivý plameň, radosť v mojej duši a keď duchovný otec povedal, že migréna zmizne, moje srdce ožilo a cítila […]

Čítať viac >

Svedectvo o uzdravení zo strachu

Aktuality

V septembri na modlitbovom stretnutí sme sa venovali Archanjelovi Michalovi a veľmi rada by som sa s Vami podelila o zážitok, ktorý mi Pán ukázal pri mojej rannej prechádzke. Skoro ráno 4,45hod. pred prácou som išla so psom vonku a bola som svedkom samovraždy. Veľmi som sa zľakla a nepredstavitaľne som sa bála.Duch svätý mi […]

Čítať viac >

Pohľad pápeža Františka na charizmy

Aktuality

Už od počiatku Pán naplnil Cirkev darmi svojho Ducha, urobiac ju tak vždy živú a plodnú vďaka darom Ducha Svätého. Medzi týmito darmi sa vynímajú niektoré, ktoré sú osobitne cenné pre budovanie a cestu kresťanského spoločenstva. Ide o charizmy. V tejto katechéze sa chceme opýtať: čo presne je charizma? Ako ju môžeme rozpoznať a prijať? […]

Čítať viac >

Svedectvo o uzdravení

Aktuality

Chcem sa podeliť o svoju skúsenosť na modlitbovom stretnutí v Závodí.Od začiatku roka 2014 sa u mňa striedali rôzne zdravotné problémy. Nespavosť, vírusové infekcie,úzkosť nepokoj,bolesti hrudníka,sťažené dýchanie. Po pár mesiacoch som sa ocitla s veľmi silným zápalom a opuchom všetkých kĺbov v nemocnici. Bola som odoslaná na reumatologiu.Pani doktorka mi spravila vyšetrenia krvi. Výsledok bol-ochorenie […]

Čítať viac >

Dar bázne pred Bohom

Aktuality

Dar bázne voči Bohu, o ktorom dnes hovoríme, uzatvára sériu siedmich darov Ducha Svätého. Neznamená mať strach pred Bohom, to nie. Vieme dobre, že Boh je Otec a že nás miluje a chce našu spásu, a vždy odpúšťa, vždy. Preto niet dôvodu na to, aby sme sa ho báli! Bázeň pred Bohom je naopak darom […]

Čítať viac >

Chytiť Otca za srdce…

Aktuality

Sv. Terezka z Lisieux nás vedie úžasnou cestou k Otcovmu srdcu. Nedá sa mi o to nepodeliť s tebou. Hovorí:„Chcela by som sa pokúsiť objasniť vám pomocou celkom jednoduchého prirovnania, ako veľmi Ježiš miluje aj nedokonalé duše, ktoré sa mu zveria. Predpokladajme, že otec má dve deti, samopašné a neposlušné; keď ich ide potrestať, jedno sa […]

Čítať viac >