Prihlasovanie na seminár

DUCHOVNÁ OBNOVA
Ježišove blahoslavenstvá v živote kresťana
14. – 17. 07. 2022

Popri seminároch sa v našej službe chceme venovať aj službe duchovných obnov, ktoré majú za cieľ prehĺbiť si vzťah s Ježišom, ktorý nás privádza skrze pôsobenie Ducha Svätého k svojmu Otcovi. Ide o čas darovaný Bohu, Jeho slovu a dialógu s Ním, aby sme mohli prijať Jeho dary; aby to, čo nie je podľa Neho mohol uzdraviť, očistiť a posilniť. 

Čas je podobný ako na seminári – od štvrtku do nedele v nádhernom prostredí obce Čičmany. 

Náplň duchovnej obnovy sú prednášky, modlitba s Božím Slovom a úplné stíšenie, sviatosť zmierenia, či duchovný rozhovor. Duch Svätý nás takto vťahuje do tajomstva Božej lásky a skrze pôsobenie sviatostí uzdravuje, obnovuje a pozdvihuje človeka bližšie k Bohu.

Témou ponúkanej duchovnej obnovy sú Ježišove blahoslavenstvá v živote kresťana.

 

Info k duchovnej obnove 14.-17.07.2022