Zaujímavé

„I pray the Rosary. Do you? Just think about it…“
„Modlím sa ruženec. Aj ty? Porozmýšľaj o tom…“

Chceš vedieť o čo detské srdce prosí Boha? Príjemný zážitok 🙂

Dokážem si to len predstaviť… aké to bude?

Milosrdná láska bez hraníc 😉

Les Prêtres: Spiritus Dei

Les prêtres – Il est né le divin enfant

Manželstvo ako povolanie žiť pre druhého