Dar povolania

Cyklus obnov s názvom Dar povolania je určený všetkým, ktorí hľadajú svoje povolanie. Ročný cyklus je zameraný na rozpoznanie, rozlíšenie, prípadné realizovanie k čomu nás Boh volá.

 

Preberané témy:

  • Povolanie k životu
  • Povolanie prežiť život s Ježišom
  • Cirkev a povolanie
  • Moje povolanie
  • Starostlivosť o povolanie
  • Modlitba – osobné stretnutie Boha
  • Služba – osobné stretnutie druhého človeka
  • Duchovné vedenie – osobné stretnutie seba samého
  • Charizma a osobná odpoveď