Svedectvo o uzdravení

Chcem sa podeliť o svoju skúsenosť na modlitbovom stretnutí v Závodí.Od začiatku roka 2014 sa u mňa striedali rôzne zdravotné problémy. Nespavosť, vírusové infekcie,úzkosť nepokoj,bolesti hrudníka,sťažené dýchanie. Po pár mesiacoch som sa ocitla s veľmi silným zápalom a opuchom všetkých kĺbov v nemocnici. Bola som odoslaná na reumatologiu.Pani doktorka mi spravila vyšetrenia krvi. Výsledok bol-ochorenie Systémový lupus.Závažné ochorenie,neliečiteľné.Psychicky ma to zlomilo,navyše ma utláčal problém s dýchaním. Rozhodla som sa ísť už po tretí krát […]

Čítať viac

Dar bázne pred Bohom

Dar bázne voči Bohu, o ktorom dnes hovoríme, uzatvára sériu siedmich darov Ducha Svätého. Neznamená mať strach pred Bohom, to nie. Vieme dobre, že Boh je Otec a že nás miluje a chce našu spásu, a vždy odpúšťa, vždy. Preto niet dôvodu na to, aby sme sa ho báli! Bázeň pred Bohom je naopak darom Ducha, ktorý nám pripomína, akí sme maličkí pred Bohom a jeho láskou, a že naše dobro spočíva v pokornom, […]

Čítať viac

Chytiť Otca za srdce…

Sv. Terezka z Lisieux nás vedie úžasnou cestou k Otcovmu srdcu. Nedá sa mi o to nepodeliť s tebou. Hovorí:„Chcela by som sa pokúsiť objasniť vám pomocou celkom jednoduchého prirovnania, ako veľmi Ježiš miluje aj nedokonalé duše, ktoré sa mu zveria. Predpokladajme, že otec má dve deti, samopašné a neposlušné; keď ich ide potrestať, jedno sa trasie a so strachom sa od otca odťahuje, a pritom v hĺbke srdca cíti, že si trest zaslúži. Druhé […]

Čítať viac

Dar nábožnosti

Teraz sa chceme zastaviť pri jednom z darov Ducha Svätého, ktorý býva často nesprávne porozumený či povrchne pochopený, avšak dotýka sa jadra našej kresťanskej totožnosti a nášho kresťanského života. Ide o dar nábožnosti.

Je treba ihneď objasniť, že tento dar [v taliančine označovaný ako „pietà“] sa neidentifikuje so schopnosťou mať s niekým súcit,spolucítiť s blížnym, ale naznačuje našu príslušnosť k Bohu a naše hlboké puto, ktoré nás s ním spája, to puto, ktoré dáva zmysel celému […]

Čítať viac

Dar poznania

Ďalší dar Ducha Svätého je dar poznania. Keď sa hovorí o poznaní, naše myšlienky sa ihneď zamerajú na schopnosť človeka vždy lepšie spoznávať skutočnosť, ktorá ho obklopuje, a objavovať zákonitosti, ktoré riadia prírodu a vesmír. To poznanie, ktoré prichádza od Ducha Svätého sa však neobmedzuje na poznanie ľudské. Je osobitným darom, ktorý nás prostredníctvom stvorených vecí, privádza k vnímaniu Božej veľkosti a lásky a jeho hlbokého vzťahu s každým stvorením.Čítať viac