Pre vás

Duchovné obnovy a prednášky

Cyklus duchovných obnov

Viacdňové duchovné obnovy

Prednášky

  • Hodnoty
  • Muž s prebodnutým srdcom
  • Moje životné povolanie
  • Šťastie začína v našom vnútri
  • Láska, sexualita a vzťahy
  • Spoločenstvo
  • Ak reklama nehovorí pravdu
  • Od role vodcovstva k úlohe otcovstva
  • Pastorácia povolaní