Ježišova cesta modlitby

Cyklus obnov s názvom Ježišova cesta modlitby je určený všetkým, ktorí si chcú prehĺbiť vlastnú modlitbu, ktorá má za cieľ osobne sa stretnúť v rozhovore s Bohom. Na to, aby sa toto mohlo udiať je potrebné odstrániť prekážky, ktoré by mohli brániť účinnej a hodnotnej modlitbe.

Preberané témy:

  • Čo je modlitba
  • Prekážky v modlitbe
  • Etapy modlitby
  • Predtým, ako sa začneš modliť, zmier sa a odpusti svojmu bratovi…
  • Keď sa chceš modliť, utiahni sa do svojej izby…
  • Modlitba pokorného človeka…
  • Modliť sa s vierou a dôverou…
  • Modliť sa s trpezlivosťou…
  • Spoločná modlitba…