Nepriatelia lásky

Cyklus obnov s názvom Nepriatelia lásky je určený všetkým, ktorí si chcú prehĺbiť vlastné povolanie byť kresťanom a žiť kresťanskú lásku. Preto sme sa zamerali na niektoré podoby nelásky, ktoré nás môžu oberať o túto úžasnú hodnotu, na ktorej rastie alebo padá náš život….

Preberané témy:

  • Láska a jej prekážky
  • Strach
  • Sebectvo
  • Hnev
  • Pomsta
  • Nevraživosť
  • Nenávisť
  • Závisť
  • Pýcha