Odpustenie a zmierenie

Duchovná obnova s názvom Odpustenie a zmierenie je určená všetkým, ktorým zaleží na ich samých a na ich vzťahoch. O odpustení a zmierení môžeme mať rôzne falošné predstavy, a preto z nich môžeme mať strach. Prečo sa im nepozrieť priamo do očí?

Preberané témy:

  • Falošné predstavy o odpustení
  • Väzenie neodpustenia
  • Brvno a smietka
  • Vedomie o vlastnej spravodlivosti