Po stopách sv. Petra

Cyklus obnov s názvom Po stopách sv.Petra je určený všetkým, ktorí chcú bližšie poznať osobnosť sv.Petra. Tento úžasný človek to síce v raste nemal ľahké, ale dôležité, že vedel ostať v Ježišovej škole, ktorá ho doviedla k zrelosti človeka nezištne milovať až do krajnosti.

Preberané témy:

  • Ktosi ťa volá…
  • Niekto ma potrebuje…
  • Niekto ma miluje aj keď padám…
  • Milujem viac ako ostatní?