Poslanie učeníka

Cyklus obnov s názvom Poslanie učeníka je určený všetkým, ktorí sa chcú zastaviť nad niektorými hodnotami, ktoré pochádzajú zo školy učeníctva nebeského Majstra.

Preberané témy:

  • Dialóg a rast v modlitbe
  • Otvorenie sa k sebapoznaniu
  • Sloboda a rozvoj našej osobnosti
  • Odovzdávať prijatú lásku svojmu okoliu v službe.