Služba v našom živote

Slovo služba môže mať mnoho významov. Duchovná obnova s názvom Služba v našom živote sa chce zamerať na službu, ktorej je cieľom osobné stretnutie druhého človeka. Vieme, že slúžiť sa dá aj z povinnosti, a najčastejšie potom počuť slovo „musím“. Služba ako taká nám musí ukázať niečo hlbšie: služba ako rozdávanie z vlastného nevyčerpateľného pokladu bohatstva.

Preberané témy:

  • Vďačnosť
  • Odvážnosť neznamená nerozvážnosť
  • Čo všetko možno získať v službe
  • Služba a jej nevyčerpateľný poklad