Strach

Duchovná obnova s názvom Strach je určená všetkým, ktorí sa chcú bližšie zoznámiť s touto emóciou, ktorá nás denne sprevádza v našom živote. Báť sa či nebáť? Isto nie, ak chcem o strachu vedieť niečo viac. Bojíme sa toho, čo nepoznáme…

Preberané témy:

  • Mám strach, že budem mať strach?
  • Strach z Boha
  • Strach z mojich blížnych
  • Strach zo seba samého