Stretnutie so Samaritánkou

Príbeh stretnutia Samaritánskej ženy s Ježišom je jedným z najkrajších v Novom Zákone. Duchovná obnova s názvom Stretnutie so Samaritánkou poukazuje na fakt stretnutia Boha s človekom. Niektoré falošné schémy a predsudky o Bohu, ktoré si človek vytvára, môžu byť prekážkou k môjmu osobnému stretnutiu s Bohom. Čo ich tak odhaliť a nechať padnúť? Na čom vlastne záleží v mojom vzťahu s Bohom?

Preberané témy:

  • Na ceste k Bohu…
  • Kam idem?
  • Ako idem?
  • Kto som?
  • Čo musím robiť?
  • Ako musím konať?