Seminár

SEMINÁR
Cesta vnútorného uzdravenia
9.-12.5. 2019

Cieľom seminára je dotknúť sa našich zranení Božou láskou. Jednotlivé zranenia majú špecifiká, ale dobrou správou je, že ten istý Uzdravovateľ – Ježiš Kristus – má liek na každé z nich. Na seminári sa postupne budeme venovať jednotlivým zraneniam a ich uzdraveniu Božím spôsobom prostredníctvom prednášok, modlitby, sv. omše, rozhovorom a voľným časom. V nich sa predovšetkým chceme dotknúť čo spôsobuje vnútorné zraneniam, a ako vedie cesta von z týchto zranení prostredníctvom modlitby a sviatostí.