misijné spoločenstvo

Seminár Cesta vnútorného uzdravenia

27. Jún 2016

Na poslednom modlitbovom stretnutí sme vám ponúkli seminár Cesta vnútorného uzdravenia, ktorý sa bude konať od 13. do 16. októbra 2016. Ako už názov hovorí, seminár je zameraný na vnútorné zranenia a ich uzdravenie prostredníctvom modlitby. Seminár sa bude konať v penzióne Trojička v Oščadnici. Zatiaľ je voľných 43 miest. Priebežne budeme informovať aj na posledných sobotách počas modlitbového stretnutia.

Blahoslavená Karolína Kózka

03. Jún 2016

Karolína Kózka priniesla najväčšiu obetu pre Ježiša – obetu mučeníckej smrti. Bolo to v čase, keď mala iba 16 rokov a stála na prahu dospelosti. Podľa svetského práva  Karolína ešte nedosiahla dospelosť, no jej duchovný život je pretkaný skutkami a čnosťami najvyššej zrelosti. Svedectvo jej krátkeho života nás učí, že veľkým a zrelým pre Boha sa možno stať v každom veku.

Príprava na Turíce

08. Máj 2016

Ocitáme sa týždeň pred Turícami, kedy slávime zoslanie Ducha Svätého. Sme však naozaj pokrstení Duchom Svätým? Sme naozaj vyzbrojení mocou zhora? – Alebo sa skôr podobáme tým kresťanom, o akých čítame v Skutkoch apoštolských? Boli pokrstení v meno Ježiša Krista, avšak keď sa ich apoštoli pýtali, či prijali aj Ducha Svätého, odpovedali, že o Duchu Svätom nič nevedia.

O pravej úcte k Panne Márii alebo Príprava na kráľovstvo Ježiša Krista

06. Máj 2016

Základné spôsoby úcty k Panne Márii

Je viac druhov vnútorných spôsobov pravej úcty k najsvätejšej Panne, z ktorých tu v skratke spomeniem iba tie hlavné:

1. Uctievať si ju ako dôstojnú Matku Božiu kultom hyperdúlie, to znamená, vážiť a uctievať si ju viac než všetkých ostatných svätých ako veľdielo Božej milosti a ako prvú po Ježišovi Kristovi, pravom Bohu a pravom človeku; 2. meditovať o jej čnostiach, výsadách a o jej činoch; 3. kontemplovať jej

25. Mar 2016

Snímka obrazovky 2016-03-25 o 10.13.55

Ako prekonávať pokušenia podľa svätej sestry Faustíny Kowalskej

04. Mar 2016

Ján Pavol II. pri svojej návšteve v Krakove, kde rehoľná sestra Faustínka Kowalská prežila dlhé obdobie svojho života, vyjadril túžbu, aby sa posolstvo Božieho milosrdenstva rozšírilo do celého sveta. Toto posolstvo je spojené s jej životom, ktorý prežívala podľa vôle svojho Majstra a Ženícha, ktorým je Pán Ježiš Kristus. Veľká časť z tohto posolstva je zapísaná v takzvanom Denníčku, ktorý písala z poslušnosti Božiemu príkazu, ktorý dostala, a tak isto na podnet svojho spovedníka. Cirkev tento spis prijala ako svedectvo a povzbudenie pre všetkých veriacich, keď bola sestra Faustína v r. 1993 blahorečená a neskôr v roku 2000 svätorečená. Ako odpoveď na výzvu pápeža Jána Pavla II., uveďme teraz niekoľko rád, ktoré sestra Faustína dostala, ohľadne boja v pokušeniach.

Projekt rekonštrukcie kaplnky Božieho milosrdenstva

18. Feb 2016

V súčasnosti sa chce naše spoločenstvo zapojiť do projektu rekonštrukcie a vybavenia kaplnky Božieho milosrdenstva vo farnosti Žilina-Hájik, aby bola znova miestom stretnutia a prehlbovania vzťahu s Bohom, s ľuďmi i so sebou samým.Projekt

V prípade, že chcete podporiť Projekt rekonštrukcie a vybavenia kaplnky Božieho milosrdenstva  finančným príspevkom, môžete tak urobiť prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou na číslo účtu: SK59 8360 5207 0042 0215 8031, pri ktorej uveďte prosím variabilný symbol: 500. V poznámke môžete taktiež uviesť text: Projekt kaplnky BM

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2016

31. Jan 2016
„Milosrdenstvo chcem, a nie obetu“ (Mt 9, 13)
Skutky milosrdenstva na ceste svätým rokom
1.Mária, obraz Cirkvi, ktorá hlása evanjelium, pretože je sama preniknutá evanjeliom 
V bule, ktorou sa vyhlasuje mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, som vyzval k tomu, aby sa „Pôstne obdobie svätého roka prežívalo ešte intenzívnejšie ako čas vhodný na slávenie a zakúšanie Božieho milosrdenstva“ (Misericordiae vultus, 17). Výzvou na pozorné počúvanie Božieho slova a povzbudením k iniciatíve „24 hodín pre Pána“ som chcel zdôrazniť prvotnosť meditatívneho počúvania Božieho slova, osobitne toho prorockého. Božie milosrdenstvo je ohlasovaním svetu; ohlasovaním, ktoré má každý kresťan osobne zakúsiť.

Svedectvo: O požehnaní v požehnanom stave

01. Nov 2015

„Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, čo jediný koná zázraky.“ (Žalm 72,18)

O jednom z Božích zázrakov chcem práve svedčiť. Je ním narodenie môjho (a tiež manželovho :-) ) štvrtého dieťaťa.

Predchádzajúce tri tehotenstvá u mňa prebiehali vždy s viacerými komplikáciami (vysoký tlak krvi, tehotenská cukrovka, žlčníkové kamene so záchvatmi, opakované hospitalizácie v nemocnici) a vôbec vždy som tie mesiace viac-menej pretrpela.

NOVÉ FORMY ÚCTY K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU

21. Okt 2015

Azda všetci sme sa už stretli s prvkami úcty k Božiemu milosrdenstvu, úcty, ktorá je v dnešných časoch veľmi rozšírená, avšak často nie úplne správne chápaná. Tieto nové formy úcty k Božiemu milosrdenstvu nám Ježiš odovzdal cez posolstvo sv. sestry Faustíny. Po smrti sestry Faustíny sa dlhý čas, akoby nedialo nič, a táto úcta narážala na mnohé prekážky, ale v poslednom období života Cirkvi, najmä počas pontifikátu sv. Jána Pavla II., sa táto úcta dočkala oficiálneho uznania Cirkvi a začala sa prudko šíriť.

“Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Veď my máme spoločenstvo s Otcom a s jeho Synom Ježišom Kristom.”
1 Jn 1,3