2% pre hodnotnejší život

Posted on Leave a comment

Zo srdca ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste v minulom roku podporili našu činnosť prostredníctvom poukázania 2% z dane.

Keďže opäť majú všetky fyzické aj právnické osoby možnosť poukázať časť svojej dane v prospech neziskovej organizácie a podporiť tak jej činnosť, Spoločenstvo Bethany sa i tento rok uchádza sa o Vašu priazeň. Vďaka týmto príspevkom podporíte napĺňanie nášho poslania a rozvoj evanjelizačnej činnosti, ktorú vykonávame.

Naše údaje:

IČO: 50315188

Právna forma: Občianske združenie

Názov: Spoločenstvo Bethany

Ulica, číslo: Na Šefranici 1247/11

PSČ: 010 01

Mesto: Žilina

Ako postupovať:

ZAMESTNANEC, ktorému zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie dane

– do 15. 02. 2020 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane a následne o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane

– vypíšte tlačivo Vyhlásenie – môžete poskytnúť 2% z dane (min. 3,- €), resp. 3% ak ste v r. 2019 odpracovali dobrovoľnícky 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k Vyhláseniu

– obidve tlačivá (Potvrdenie aj Vyhlásenie) odovzdajte do 30. 04. 2020 na daňovom úrade podľa Vášho bydliska

Tlačivá na stiahnutie:

Vyhlásenie

FYZICKÁ OSOBA, ktorá si podáva daňové priznanie sama

– po vyrátaní sumy 2% z dane, (resp. 3% ak ste v r. 2019 odpracovali dobrovoľnícky 40 hodín a máte o tom potvrdenie) vypíše údaje Spoločenstva Bethany priamo do daňového priznania typu A alebo B, ktoré podáte na daňovom úrade do 31. 03. 2020

PRÁVNICKÁ OSOBA

– po vyrátaní sumy 1% z dane vypíšte údaje Spoločenstva Bethany priamo do daňového priznania právnickej osoby, ktoré podáte na daňovom úrade do 31. 03. 2020

– ak právnická osoba (firma)  v r. 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v r. 2020 (t.j. do 31. 03. 2020) darovala financie vo výške min. 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z dane

ĎAKUJEME 😊

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku. (sv. Ján Pavol II.)

Posted on Leave a comment

Musíme dosiahnuť to, aby sme sa dokázali usmiať na každé stvorenie, lebo sme za ním uvideli usmievajúceho sa Boha. Musíme sa vedieť usmiať aj na ten tvrdý kameň, čo nám leží v ceste a bolestne sme si oň udreli nohy. Lebo aj nad ním spočíva Boží úsmev a Boh chce, aby sme sa aj my usmievali na všetky stvorenia. On chce žiariť z našich očí a skutkov a chce v nás nechať znieť svoj vábivý hlas. On nás všetkých stvoril, aby sme boli poslami jeho slova. Nech z nás vyviera dobrotivosť a radosť! No ako by sa nám to mohlo dariť, keď sme zatrpknutí a zúfalí? Môžeme sa na niekoho usmiať, keď od neho odvraciame tvár?“ (citát od pátra Petra Lipperta).