2 percentá za rok 2018

Posted on Leave a comment

Zo srdca ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste v minulom roku podporili našu činnosť prostredníctvom poukázania 2% z dane.

Keďže opäť majú všetky fyzické aj právnické osoby možnosť poukázať časť svojej dane v prospech neziskovej organizácie a podporiť tak jej činnosť, Spoločenstvo Bethany sa i tento rok uchádza sa o Vašu priazeň. Vďaka týmto príspevkom podporíte napĺňanie nášho poslania a rozvoj evanjelizačnej činnosti, ktorú vykonávame.

Naše údaje:

IČO: 50315188

Právna forma: Občianske združenie

Názov: Spoločenstvo Bethany

Ulica, číslo: Na Šefranici 1247/11

PSČ: 010 01

Mesto: Žilina

Ako postupovať:

ZAMESTNANEC, ktorému zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie dane

– do 15. 02. 2019 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane a následne o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane

– vypíšte tlačivo Vyhlásenie – môžete poskytnúť 2% z dane (min. 3,- €), resp. 3% ak ste v r. 2018 odpracovali dobrovoľnícky 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k Vyhláseniu

– obidve tlačivá (Potvrdenie aj Vyhlásenie) odovzdajte do 30. 04. 2019 na daňovom úrade podľa Vášho bydliska

Tlačivá na stiahnutie:

Vyhlásenie

FYZICKÁ OSOBA, ktorá si podáva daňové priznanie sama

– po vyrátaní sumy 2% z dane, (resp. 3% ak ste v r. 2019 odpracovali dobrovoľnícky 40 hodín a máte o tom potvrdenie) vypíše údaje Spoločenstva Bethany priamo do daňového priznania typu A alebo B, ktoré podáte na daňovom úrade do 01. 04. 2019

PRÁVNICKÁ OSOBA

– po vyrátaní sumy 1% z dane vypíšte údaje Spoločenstva Bethany priamo do daňového priznania právnickej osoby, ktoré podáte na daňovom úrade do 01. 04. 2019

– ak právnická osoba (firma)  v r. 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v r. 2019 (t.j. do 01. 04. 2019) darovala financie vo výške min. 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z dane

ĎAKUJEME 😊

Púť spoločenstva Bethany 6.11.2018 – 11.11.2018

Posted on Leave a comment

Bol utorok, keď sme  začali svoju púť do Talianska, na miesta, kde žil páter Pio a kde pred 50 rokmi sa narodil pre nebo. Plní očakávania…

Po dlhej prebdenej noci (šťastnejším sa podarilo i zaspať aspoň na chvíľočku…) nás privítalo mesto Loreto.  Kedže bolo ešte skoro na ubytovanie, mali sme krátku zastávku pri mori… pookriali sme, osviežili sa…. (viac…)

Nebojme sa vpustiť Lásku do našich sŕdc

Posted on Leave a comment
Z denníčka svätej sestry Faustíny:
 
453/ Pán mi povedal: “Prečo sa bojíš a chveješ, keď si spojená so mnou? Nepáči sa mi, keď sa duša poddáva zbytočnému strachu. Kto sa ťa smie dotknúť, keď si spojená so mnou? Najmilšia mi je duša, ktorá pevne verí v moju dobrotu, a vo všetkom sa spoľahla na mňa. Obdarúvam ju dôverou, a dám jej všetko, o čo prosí.”
 

(viac…)