2% pre hodnotnejší život

Aktuality

Zo srdca ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste v minulom roku podporili našu činnosť prostredníctvom poukázania 2% z dane. Keďže opäť majú všetky fyzické aj právnické osoby možnosť poukázať časť svojej dane v prospech neziskovej organizácie a podporiť tak jej činnosť, Spoločenstvo Bethany sa i tento rok uchádza sa o Vašu priazeň. Vďaka týmto príspevkom podporíte napĺňanie nášho poslania a rozvoj evanjelizačnej činnosti, ktorú vykonávame.  Naše údaje: IČO: 50315188 Právna forma: Občianske združenie Názov: Spoločenstvo Bethany Ulica, číslo: Na Šefranici 1247/11 PSČ: 010 01 Mesto: Žilina Ako postupovať: ZAMESTNANEC, ktorému zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie dane – do 15. 02. 2021 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane a […]

Čítať viac >

Misionár milosrdenstva

Aktuality

Kto žije trvalo v ťažkom hriechu, môže byť na tom horšie ako posadnutý človek Rozhovor s kňazom Ľubošom Václavekom o vnútornom uzdravení. Ľuboš Václavek je rehoľný kňaz z Kongregácie Misionárov Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie. Niekoľko rokov sa venuje službe modlitieb exorcizmu a so spoločenstvom Bethany vedie modlitbové stretnutia a semináre za vnútorné uzdravenie a oslobodenie. Pápež František ho menoval za misionára milosrdenstva. V rozhovore hovorí o tom, ako uzdravuje Boh, aké miesto má v procese vnútorného uzdravenia odpustenie, utrpenie a prijatie. Čo je vnútorné uzdravenie a kedy ho človek potrebuje? Je to veľmi komplexná téma a patrí do jedného z úžasných Božích tajomstiev a jeho milosrdnej […]

Čítať viac >

Sme vo svetovej vojne

Aktuality

Sme vo vojne. Praví kresťania nič nerobia a vyhrávajú. Nič nerobia navonok, oni bojujú vo svojom vnútri rozhodujúci zápas. Nie so svetom, ani proti svetu. Bojujú tam, kde sa nachádzajú. Vo svojom vnútri bojujú s tým, čo k nim nepatri, nadobúdajú čoraz viac územia vnútornej slobody, víťazia nad sebou, menia sa, a tak, aj keď sa to naozaj zvonka nezdá, zvnútra premieňajú svet. Tento boj nazývajú modlitbou. Ich zbrojou je ticho a samota, ich bojové pole je ich vlastné srdce, ich veliteľom je Ten, ktorý o sebe povedal: “Ja som premohol svet”, ich muníciou je láska, ktorá neustále odpúšťa, ich […]

Čítať viac >

Mariánsky mesiac október

Aktuality

Milovaní, mariánsky mesiac október sa pomaly končí. Prečo ho nazývame mariánskym? Pretože v tento mesiac, si osobitným spôsobom uctievame Pannu Máriu a modlíme sa spoločne posvätný ruženec. Natíska sa otázka: je modlitba posvätného  ruženca aktuálna len počas októbra?  Panna Mária vo všetkých zjaveniach po celom svete vyzýva a materinským srdcom prosí o každodennú modlitbu ruženca. Čím je táto modlitba taká výnimočná? Naša nebeská Mama dobre vie, že pre mnohých z nás nie je možné byť každý deň na svätej omši a práve preto nás pozýva rozjímať o živote Pána Ježiša Krista prostredníctvom modlitby ruženca. Ruženec je veľkým darom od Boha cez srdce Panny Márie. Ruženec je sila, […]

Čítať viac >

Sv. Michal archanjel bráň nás v boji…

Aktuality

Vysvetlenie ďalšej kapitoly Zjavenia svätého Jána 106. „A na nebesiach povstal boj. Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Keď Pán ukázal tieto veci dobrým i zlým anjelom, sväté knieža Michal a jeho spoločníci s Božím dovolením začali boj proti drakovi a jeho stúpencom. Bol to podivný boj, lebo sa bojovalo rozumom a vôľou. Svätý Michal planúc horlivosťou pre Božiu česť a ozbrojený božskou mocou a svojou pokorou, odporoval nadutej pýche drakovej hovoriac: „Najvyšší je hodný cti, chvály a klaňaniu, hodný je byť milovaný, obávaný a poslúchaný všetkými tvormi. Je mocný a môže činiť, čo si praje. On, ktorý je […]

Čítať viac >

Z duchovného dedičstva blaženého abbu Iziáša

Aktuality

Čo je pokora? Pokora je považovať sa za hriešnika a popritom si myslieť, že pred Bohom nerobíš nič dobré. Výsledkami pokory sú:              Mlčanlivosť, ako aj to, aby sme sa nepovažovali za niekoho, nemali v sebe zaľúbenie a nesúperili s druhými.              Ďalej poslušnosť, ako aj to, aby sme držali oči sklopené k zemi, aby sme mali pred očami svoju smrť, chránili sa pred klamstvom, netárali do sveta, neodporovali najstaršiemu v dome, netrvali trvdohlavo na svojej mienke, veľkodušne znášali krivdy, nenávideli pohodlie, vedeli sa prinútiť do sebazaprenia, aby sme boli rozvážni a nikoho nedráždili.  Brat môj, pousiluj sa s horlivosťou […]

Čítať viac >

Ráno…

Aktuality

Tieto fotografie vznikli jedno ráno, počas korona krízy… Zrazu sme museli ostať doma… Ďakovala som Bohu, že bývam blízko lesa… môžem doň “vybehnúť”… I keď som nemohla ísť do chrámu… nemohla prijať Pána v eucharistii… bol so mnou… Neustále… a i cez toto nádherné ráno. Ty si môj Boh, vďaky ti vzdávam;  ty si môj Boh, velebím ťa. Oslavujte Pána, lebo je dobrý,  lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Čítať viac >

Od o. Ľuboša

Aktuality

Milovaní,          srdečne vás pozdravujem a chcem zdieľať pár slov. Verím, že tak pre mňa i pre vás toto je skutočne autentický pôst a máme dostatočný priestor prehlbovať náš vzťah s Pánom, medzi sebou a k nám samým.           Ako vidíme v tieto dni, sa naša „karanténa“ predlžuje a prvý krát musíme zrušiť modlitbové stretnutie v poslednú sobotu. Veríme, že Pán doplní svojich verných potrebnými milosťami v rovnakej miere. Dôverujme, dúfajme a naplňme náš život a vzťahy láskou.          Každý z nás dostal tri najdôležitejšie dary, ktoré sa teraz stávajú viac než aktuálne, a je to viera, nádej a láska.          Viera, keď rastie stáva sa dôverou, dokonca ako to bolo u mnohých svätých, slepou […]

Čítať viac >