2% pre hodnotnejší život

Posted on Leave a comment

Každoročne majú všetky fyzické aj právnické osoby možnosť poukázať časť svojej dane v prospech neziskovej organizácie a podporiť tak jej činnosť. Spoločenstvo Bethany sa v r. 2018 stalo prvýkrát prijímateľom 2% z dane a uchádza sa o Vašu priazeň. Vďaka týmto príspevkom podporíte napĺňanie nášho poslania a rozvoj evanjelizačnej činnosti, ktorú vykonávame.

Naše údaje:

IČO:                                       50315188

Právna forma:                   Občianske združenie

Názov:                                  Spoločenstvo Bethany

Ulica, číslo:                         Na Šefranici 1247/11

PSČ:                                       010 01

Mesto:                                   Žilina

Ako postupovať:

ZAMESTNANEC, ktorému zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie dane

– do 15. 02. 2018 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane a následne o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane

– vypíšte tlačivo Vyhlásenie – môžete poskytnúť 2% z dane (min. 3,- €), resp. 3% ak ste v r. 2017 odpracovali dobrovoľnícky 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k Vyhláseniu

– obidve tlačivá (Potvrdenie  aj Vyhlásenie) odovzdajte do 30. 04. 2018 na daňovom úrade podľa Vášho bydliska

Tlačivá na stiahnutie:

Potvrdenie o zaplatení dane

Vyhlásenie

 

FYZICKÁ OSOBA, ktorá si podáva daňové priznanie sama

– po vyrátaní sumy 2% z dane, (resp. 3% ak ste v r. 2017 odpracovali dobrovoľnícky 40 hodín a máte o tom potvrdenie) vypíše údaje Spoločenstva Bethany priamo do daňového priznania typu A alebo B, ktoré podáte na daňovom úrade do 03. 04. 2018

 

Tlačivá na stiahnutie:

Daňové priznanie typu A

Daňové priznanie typu B

 

PRÁVNICKÁ OSOBA

– po vyrátaní sumy 1% z dane vypíšte údaje Spoločenstva Bethany priamo do daňového priznania právnickej osoby, ktoré podáte na daňovom úrade do 03. 04. 2018

– ak právnická osoba (firma)  v r. 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v r. 2018 (t.j. do 03. 04. 2018) darovala financie vo výške min. 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z dane

 

Tlačivá na stiahnutie:

Daňové priznanie právnickej osoby

ĎAKUJEME 😊

Nebojme sa vpustiť Lásku do našich sŕdc

Posted on Leave a comment
Z denníčka svätej sestry Faustíny:
 
453/ Pán mi povedal: „Prečo sa bojíš a chveješ, keď si spojená so mnou? Nepáči sa mi, keď sa duša poddáva zbytočnému strachu. Kto sa ťa smie dotknúť, keď si spojená so mnou? Najmilšia mi je duša, ktorá pevne verí v moju dobrotu, a vo všetkom sa spoľahla na mňa. Obdarúvam ju dôverou, a dám jej všetko, o čo prosí.“
 
 
  • Tieto slová Pána Ježiša môžu uistiť aj nás, o Jeho láske k nám, o Jeho blízkosti, a s Ním sa nemusíme ničoho báť. Prajem nám všetkým, aby sme mali otvorené, a vnímavé srdiečko pre láskyplný Boží dotyk. Božia láska nemá hranice, je trpezlivá, bezpodmienečná, uzdravujúca … Advent je nádherný čas, počas ktorého sa pripravujeme na príchod nášho Nekonečného Boha, znížil sa k nám ľuďom, a prišiel ako malé bábätko :o) Nebojme sa vpustiť Lásku do našich sŕdc, možno bude na začiatku malá, ako Ježiško v Jasličkách, ale prosme s túžbou v srdci nášho Nebeského Otca a Nebeskú Mamu, aby nám pomohli v našom rozhodnutí nechať Lásku v našom srdci dospieť.
 
 
 
589/ Láska vyháňa z duše strach. Keď som si zamilovala Boha celou svojou bytosťou, celou silou svojho srdca, od tej chvíle ustúpil z mojej duše strach. Boh je Láska, a jeho Duch je pokoj.
 
SL

Nezabudnuteľné stretnutie s ex-ganstrom

Posted on Leave a comment

Túžba po adorácii a bytia v tichu s Ježišom priniesla pozvanie na duchovný víkend s chválami. Pre mňa niečo úplne nové a neznáme, preto som sa na “ takzvané duchovné dobrodružstvo” zapísala. Udialo sa v Anglicku.

Akcia prebiehala v dlho neobývanom kláštore, ktorý sa práve prerábal, čiže spalo sa v miestnostiach, kde boli ešte diery v oknách a zvládli sme to aj pri anglickom počasí.

Moje duchovné dobrodružstvo začalo hneď po príchode. Stretla som sa s jedným pánom na schodoch, ktorý svojim výzorom vo mne vyvolal strach…našťastie sme na konci schodiska išli každý iným smerom. Moje druhé stretnutie s ním bolo ráno v kaplnke. Iba on a  ja spolu pred Eucharistiou. Wow, on tam sedel s ružencom v ruke. Môj prvotný strach sa pomaličky menil na dôveru v neho. Po rannej modlitbe bol čas na program, ktorý nám organizátori pripravili. Hosťom tohto víkendu bol práve spomínaný pán – John Pridmore.

Prišiel nám povedať svedectvo o jeho živote a  premene. Ako 9-ročný chlapec zažil veľkú traumu z rozvodu svojich rodičov. Vtedy stratil istotu, ze niekomu patrí, že niekto ho má rád, že niekto o neho stojí. S touto bolesťou sa nevedel stotožniť, preto sa búril. Chodil poza školu, bil sa a stále bol v nejakom trapase. Avšak jeho otec policajt ho zo všetkého dostal von. Lenže jemu chýbala láska…a túžba  «byť niekým, alebo patriť k niekomu » ho viedla k tomu, že sa pridal ku gansterskej skupine. V týchto ľuďoch videl, že majú silu, že niečo v živote znamenajú, že sa ich ľudia boja. Robil všetko preto, aby sa k nim dostal. Podarilo sa mu to a videl, že má úspech…Obchodoval s drogami a bol materiálne uspokojený. Nepoznal, čo je to hodnota človeka, ale dobre poznal hodnotu peňazí…Mal ženy, koľko len chcel, spal s nimi a ani nepoznal ich mená…mal luxusné auto… Ak ho niekto vyprovokoval, nemal problém sa takého človeka aj zbaviť. Je toho veľa, čo si pripísal  v takejto situácii na svoje konto.

Až prišiel jeden deň…išiel k dlžníkovi pre peniaze a povedal si, že ak dnes mu tie peniaze nedá, tak ho zabije. Dlžník býval na 10. poschodí. Nastúpil do výťahu a k nemu pribehol jeden malý chlapec, ktorý išiel na tretie poschodie. Pred odchodom mu povedal – Ježiš Ťa miluje (Jesus loves YOU)

Tieto slová s ním tak zamávali, že hlava mu buchla o výťah, a keď prišiel na 10. poschodie, vystúpil a zišiel naspäť dolu po schodoch. Nedokázal ísť vymáhať tie peniaze. Tá veta – Ježiš ma miluje – mu nedala spávať. Tu nastala jeho zmena – dotknutím jeho srdca. To, po čom tak veľmi túžil – po pravej láske.

Teraz chodí do väzníc k mladým, po školách a pomáha mládeži, aby počuli o pravej láske a milosrdenstve.

Po prednáškach som sa u neho zastavila a porozprávala sa. Veľmi ma dojímali jeho cesty a to, čo náš Otecko cez neho konal, slzy mi stekali po tvári. Ďakovala som Bohu za stretnutie s ním. A na záver ma objal – na jeho otcovské stretnutie a objatie nikdy nezabudnem.

 

Aj po toľkých rokoch ma hreje. Dobrodružstvo sa začalo tak zvláštne, ale malo úžasný koniec. Veľakrát sa vraciam k tomuto momentu, ako Božia láska mení a robí zázraky. Aj to najtvrdšie srdce dokáže tento dotyk pretaviť.

Tina Jendrek

Poučenie svätého Jána Zlatoústeho

Posted on Leave a comment

Som otec, (vraví Kristus), som brat, som ženích, som dom, som pokrm i odev, som koreň i základ, všetko, čo by si si mohol priať, som ja.

Od nikoho nič nežiadaj, ja budem pracovať. Veď som prišiel, aby som ti slúžil, nie aby som bol obsluhovaný. Som tvoj priateľ, tvoje ruky i nohy, hlava, brat i sestra, matka, všetko som ja.

Chcem len, aby si bol môj priateľ a miloval ma. Stal som sa chudobným kvôli tebe, tulákom som pre teba, na kríži visím kvôli tebe a v hrobe som pre teba, hore za teba prosím Boha Otca, tu dolu ma totiž poslal Otec, aby so sa stal tvojím príhovorcom. Ty si pre mňa všetkým, si mi bratom, spoludedičom, priateľom, si časťou môjho tela.

Čo ešte chceš?

Milosrdné Srdce Ježišovo

Posted on 1 Comment

Z Denníčka svätej sestry Faustíny:

797/ Ježiš mi povedal: „ Nebudeš sama, lebo ja som s tebou vždy a všade. Pri mojom srdci sa neboj ničoho. Vedz o tom, že moje oko veľmi pozorne sleduje každý pohyb tvojho srdca. Beriem ťa do ústrania, aby som sám utváral tvoje srdce podľa svojich budúcich zámerov. Čoho sa bojíš? Ak si so mnou, kto sa odváži sa ťa dotknúť? Nesmierne sa však teším, že mi hovoríš o svojich obavách, dcéra moja. Hovor mi všetko tak jednoducho a ľudsky, robíš mi tým veľkú radosť. Ja ťa rozumiem, lebo som Boh – človek. Tá jednoduchá reč tvojho srdca je mi milšia než hymny zložené na moju oslavu. Vedz, dcéra moja, že čím je tvoja reč jednoduchšia, tým viac ma priťahuješ k sebe. A teraz buď pokojná pri mojom srdci.“

 

 

 Keď sa mi pred nejakým časom dostal do rúk Denníček, vtedy ešte blahoslavenej sestry Faustíny, bola som vo veľkom očakávaní, čo sa stane, a čo zmení v mojom živote, keď ho dočítam. Vedela som len toľko, že sa Pán Ježiš rozprával so sestrou Faustínou, a že na Jeho žiadosť bol namaľovaný obraz, a zavedený sviatok Božieho milosrdenstva. Keď som začala čítať, bola som prekvapená, a sklamaná zároveň, text mi nič nehovoril, vôbec som mu nerozumela. Tak som Denníček odložila do najvyššej police, kde zostal niekoľko rokov. Absolvovala som niekoľko pokusov znovu začať čítať, ale dopadlo to rovnako – Denníček som vrátila na pôvodné miesto. Ale jeden maličký krôčik som predsa urobila. Obraz Božieho milosrdenstva som zavesila na stenu, a naučila som sa modliť Korunku Božieho milosrdenstva – vtedy sa mi zdala neskutočne dlhá…

 

Po dlhej ceste hľadania, omylov, pádov, vstávania, opustenosti, bezmocnosti, strachu, a zúfalstva som vďaka Božiemu milosrdenstvu našla Lásku, Odpustenie, a Pokoj, našla som Jeho, vlastne On ma našiel prvý, ale ja som Ho nespoznala. Ďakujem Ti Ježiš za tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo, za nekonečnú lásku a odpustenie. 

Teraz Denníček nečítam ako knihu, ale skôr ho vnímam ako poštu od Ježiša pre mňa, ako láskyplné vyučovanie, s pohladením, povzbudením,  niekedy aj napomenutie v takej pravde o mojom vzťahu k nemu a k blížnym.

Z Denníčka svätej sestry Faustíny:

1632/ 

Pritiahol si sám k sebe moju dušu, ó, Pane.

Ó, večný Pane, Ty sám si sa ku mne znížil,

dal si mojej duši seba samého hlbšie spoznať…

 

 

 

SL

O Bolesti, Bohu a Láske

Posted on Leave a comment

Uvažovali ste niekedy nad tým, prečo cítime bolesť? K čomu bolesť vlastne je? Mám v živote takú skúsenosť, že v bolesti a z bolesti sa rodia tie najkrajšie diela, vznikajú tie najkrajšie podnety.. Z bolestného srdca vychádza impulz do rúk, tie chytajú gitaru a tá pieseň je.. taká krásna. Z bolesti vychádzajú  najkrajšie básne, texty, obrazy, záchvevy srdca. Všimla som si, že dokonca keď maľujem obyčajné kvety, hoci maľujem tie isté, poznám, ktoré som namaľovala v úzkosti, bolesti, so zlomeným srdcom. Farby sú vtedy sýtejšie, maľované s väčšou starostlivosťou, láskavejšie.. akoby sa moja duša vkladala na papier skrze farby a obrysy. Krásne očistená duša, okúpaná v bolesti. Takto vznikajú aj modlitby. Čo je tou najkrajšou modlitbou?

Prečo si Ježiš vybral kríž ako prostriedok spásy? Skrze svoju bolesť nám zjavil Jeho lásku, aby aj nás zabolelo srdce pre našu nevernosť.  Aké veľké a mnohé ovocie priniesla táto Ježišova bolesť na kríži. Trpiaci Kristus. Som ticho, hľadím, nemám čo povedať. Keď som bola malá, pamätám si ako som raz videla ukrižovaného Ježiša a bola som zhrozená nad krutosťou scény a absurditou vyobrazenia. Vtedy som nechápala zmysel a ten som nevedela pochopiť ešte dlho po tom.

Ešte pred mojím obrátením som raz v nedeľu bola v kostole na omši. Bolo to v cudzine a kňaz bol Afričan. Svojím prenikavým hlasom s africkým prízvukom zvolal: „Čo vidíte..?“ Vypleštila som oči. „Čo vidíte keď sa pozriete na kríž?!“ Otvorili sa mi vnútorné oči.. láska. Uvidela som lásku. Na moje prekvapenie nikto z prítomných na to takto neodpovedal. Teraz chápem, že mi Boh dal milosť – vidieť v kríži prejav lásky. Vidíš ho aj ty?

Keď som o tom neskôr uvažovala, zalial ma pot lásky. V duchu mi odznelo: „To pre teba som si nechal prebiť ruky klincami.. pre teba som visel.. aj keby si bola jediná na svete, stojíš mi za to.. urobil by som to znova, aj keby si bola jediná na svete kto by to potreboval. Tak ťa milujem, a vždy som ťa miloval.. “ (prvn. Jer 31,3) Bola som zasiahnutá tak veľkou láskou namierenou rovno na mňa.

Teraz to hovorí tebe, len tebe a bude to hovoriť do tvojho posledného dychu. Nechaj sa preniknúť týmito slovami. Jeho láska človeku je nepochopiteľná, až „nestráviteľná“, je to škandál lásky. Ježišu, ako ma môžeš takto milovať..? Odvtedy čo sa ma Ježiš takto dotkol už viem čo je láska. Viem ako chutí láska, čo je to za pocit.. aká je láska. Predtým som to nevedela. (viď 1Jn 4, 19)  

My sme neboli stvorení pre bolesť, boli sme stvorení pre lásku, ty a ja.. aj oni.. všetci. Kto to pochopí? Ježišu, ako sa ti poďakujem? (viď Ž 9,2)

 

Modlitba za spoznanie Kristovej lásky

Ježišu, otvor mi oči srdca,

daj mi poznať aká je Tvoja láska..

Ježišu, dovoľ mi preniknúť do tajomstva,

daj spoznať ako ma miluješ.

Amen.

 

Členka spoločenstva Bethany

Úcta k Panne Márii

Posted on Leave a comment
Príbeh, ktorý sa stal Panne Márii je jeden z najtajomnejších, aký sa kedy odohral na našej zemi. Veď či niekto niekedy slýchal, aby sa niektorej deve zjavil anjel a povedal jej, že počne a porodí syna bez zásahu muža a že to dieťa bude Synom Najvyššieho? V udalosti môžeme obdivovať, ako Panna Mária vedie pokornú ale zároveň aj inteligentnú rozpravu s nadprirodzenou bytosťou. Veď iné dievčatá v jej veku by už len pri tom tajomnom oslovení s hrôzou vyskočili a jačali ako zmyslov zbavené. Ale Mária, keď sa dozvie o čo ide, pokojne sa pýta ako sa to stane. Veď ona vedie dokonale čistý život a čistota je pre ňu veľmi veľká hodnota.
 Chce vysvetlenie. Po vyjasnení situácie zaujme najlepší možný postoj: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Bolo to jedno z najdôležitejších „áno“, aké zazneli na našej zemi.
(Zo Zamyslenia: Anjel Pána zvestoval Panne Márii)
 

Vo všetkých tajomstvách spojených s Máriou, jedna vec ostáva najjasnejšia: že ona sama od seba je ničím a že Bohu bolo potešením prejaviť v nej svoju slávu a svoju lásku kvôli nám. A to preto, že ona je zo všetkých svätých najdokonalejšia v chudobe a tichu, ktorá nemá vôbec nič, čím by sa pokúsila niečo ovládnuť po svojom, takže môže naplno sprostredkovať nám ostatným nekonečne nesebeckého Boha. A my ho budeme oveľa pravdivejšie vlastniť, keď sa vyprázdnime a staneme sa tichými a pokornými ako je ona, budeme sa mu viac podobať, keď sa budeme podobať jej.
Všetka naša svätosť závisí od jej materskej lásky. Tí, s ktorými si túži deliť radosť z vlastnej chudoby a jednoduchosti, tí, čo sú odhodlaní byť v skrytosti, ako je ona v skrytosti, to sú tí, s ktorými si delí svoju blízkosť k Bohu.
( Thomas Merton)
 
 
Máriin život bol normálnym životom ženy jej doby – modlievala sa, pracovala, chodila do synagógy. Každý jej skutok bol však žitý v dokonalej jednote s Ježišom. Táto jednota vyvrcholila potom na Kalvárii v láske, v súcite, v spoluprežívaní utrpenia, v bolesti srdca. Máriin život viery bol neustálym rastom. Bol ustavičným opakovaním a prehlbovaním toho úvodného fiat (nech sa mi stane), ktoré povedala anjelovi pri zvestovaní. Tu je práve dôvod, prečo ju Pán obdaril zvláštnym privilégiom, ktorým bolo nanebovzatie. Totiž nanebovzatie je plnou účasťou na Kristovom zmŕtvychvstaní.
(Z knihy Tajomstvá zo života Panny Márie)