Nezabudnuteľné stretnutie s ex-ganstrom

Posted on Leave a comment

Túžba po adorácii a bytia v tichu s Ježišom priniesla pozvanie na duchovný víkend s chválami. Pre mňa niečo úplne nové a neznáme, preto som sa na “ takzvané duchovné dobrodružstvo” zapísala. Udialo sa v Anglicku. Akcia prebiehala v dlho neobývanom kláštore, ktorý sa práve prerábal, čiže spalo sa v miestnostiach, kde boli ešte diery […]

Poučenie svätého Jána Zlatoústeho

Posted on Leave a comment

Som otec, (vraví Kristus), som brat, som ženích, som dom, som pokrm i odev, som koreň i základ, všetko, čo by si si mohol priať, som ja. Od nikoho nič nežiadaj, ja budem pracovať. Veď som prišiel, aby som ti slúžil, nie aby som bol obsluhovaný. Som tvoj priateľ, tvoje ruky i nohy, hlava, brat i sestra, matka, všetko […]

Milosrdné Srdce Ježišovo

Posted on 1 Comment

Z Denníčka svätej sestry Faustíny: 797/ Ježiš mi povedal: „ Nebudeš sama, lebo ja som s tebou vždy a všade. Pri mojom srdci sa neboj ničoho. Vedz o tom, že moje oko veľmi pozorne sleduje každý pohyb tvojho srdca. Beriem ťa do ústrania, aby som sám utváral tvoje srdce podľa svojich budúcich zámerov. Čoho sa bojíš? Ak si […]

O Bolesti, Bohu a Láske

Posted on Leave a comment

Uvažovali ste niekedy nad tým, prečo cítime bolesť? K čomu bolesť vlastne je? Mám v živote takú skúsenosť, že v bolesti a z bolesti sa rodia tie najkrajšie diela, vznikajú tie najkrajšie podnety.. Z bolestného srdca vychádza impulz do rúk, tie chytajú gitaru a tá pieseň je.. taká krásna. Z bolesti vychádzajú  najkrajšie básne, texty, obrazy, záchvevy srdca. Všimla som si, že dokonca […]

Úcta k Panne Márii

Posted on Leave a comment

Príbeh, ktorý sa stal Panne Márii je jeden z najtajomnejších, aký sa kedy odohral na našej zemi. Veď či niekto niekedy slýchal, aby sa niektorej deve zjavil anjel a povedal jej, že počne a porodí syna bez zásahu muža a že to dieťa bude Synom Najvyššieho? V udalosti môžeme obdivovať, ako Panna Mária vedie pokornú […]

Pešia púť – svedectvo

Posted on Leave a comment

Pokoj a dobro, chcem sa podeliť so svedectvom o Božej dobrote a milostiach a ochrane Božej Matky.   Dostala som pozvanie na II. ročník pešej púte z Michaloviec do Smižian, ktorú poriadali pallotíni a konkrétne otec Artur. Táto púť je dlhá 145 km. 30 pútnikov do Svätyne Božieho milosrdenstva vyrazilo sme po svätej omši okolo 8,00 hodine v sobotu ráno s mottom : […]

LIST NEVERIACEMU PRIATEĽOVI

Posted on Leave a comment

Milý neveriaci priateľ, často si už počul od nás, kresťanov, slovo: VIERA. Slovo, ktoré medzi kresťanmi, budí pozitívne emócie. Predovšetkým totiž označuje čnosť, ktorú by sme my, kresťania, mali mať.  A je to tiež niečo, čo nás, kresťanov, spája. Prepáč nám, prosím, že je pre nás

Hľadať vzťah

Posted on Leave a comment

V Otcovej škole lásky Je čas keď sa mi všetko darí, všetko mi prichádza do cesty bez väčšej námahy. Všetky drobnosti, potešenia, skryté priania duše. Vtedy sa naozaj cítim ako Jeho princezná. To je vtedy, keď si ma berie do náručia ako malé dieťa, posadí si ma na koleno, láskyplne na mňa pozerá, smeje sa […]