Prihlasovanie na seminár

SEMINÁR
Milovať slobodným srdcom
11. – 14. 07. 2024

Seminár Milovať slobodným srdcom nadväzuje na seminár Cesta vnútorného uzdravenia, v ktorom sme nechávali uzdravovať naše vnútorné zranenia Božou láskou, a tak vytvoriť priestor na čo najhlbšie stretnutie s naším Stvoriteľom.

Naše srdce túži po živote v plnosti a živý vzťah s Bohom k tomu neodmysliteľne patrí. V tomto nám ale môžu brániť naše vnútorné zviazanosti, a môžeme často konštatovať, že naše srdce nie je slobodné milovať.

Preto nasledujúci seminár Milovať slobodným srdcom je pozvaním znova prostredníctvom prednášok, modlitby, sviatostí a spoločného času stretnúť sa s naším Stvoriteľom ako s Tým, ktorý prichádza na pomoc s oslobodením z najčastejších zviazaností: citových, duchovných, či telesných. Veríme, že ovocie, ktoré nám takéto oslobodenie prinesie bude predovšetkým ešte hlbší život v Jeho blízkosti, život v dôstojnosti a láske milovaných Božích detí, ktorými sme.

 Info k semináru 11.-14.07.2024

  • Po odoslaní elektronickej prihlášky Vám na Vašu mailovú adresu príde potvrdenie registrácie – môže to trvať niekoľko minút, skontrolujte si aj nevyžiadanú poštu – SPAM.
  • Prosíme, aby ste sa neregistrovali duplicitne – obsadíte tak miesto iným záujemcom.