Prihlasovanie na seminár

SEMINÁR
Cesta vnútorného uzdravenia
07. – 10. 12. 2023

Cieľom seminára je dotknúť sa našich zranení Božou láskou. Jednotlivé zranenia majú špecifiká, ale dobrou správou je, že ten istý Uzdravovateľ – Ježiš Kristus – má liek na každé z nich. Na seminári sa postupne budeme venovať jednotlivým zraneniam a ich uzdraveniu Božím spôsobom prostredníctvom prednášok, modlitby, sv. omše, rozhovorom a voľným časom. V nich sa predovšetkým chceme dotknúť toho čo spôsobuje vnútorné zranenia, a ako vedie cesta von z týchto zranení prostredníctvom modlitby a sviatostí.

 Info k semináru 07.-10.12.2023