Božie milosrdenstvo je nepochopiteľné

Božie milosrdenstvo, ktoré sa nedá pochopiť. Aj anjeli sú užasnutí nad jeho veľkosťou. Boh nás túži obdarovať, obnoviť a očistiť. Učiň ma, Ježišu, milou a čistou obetou pred tvárou svojho Otca. Ježišu, mňa biednu, hriešnu, premeň v seba, lebo Ty môžeš všetko, a odovzdaj ma svojmu večnému Otcovi. Túžim sa stať obetnou hostinou pred Tebou a pred ľuďmi obyčajnou oblátkou. Túžim, aby vôňa mojej obety bola známa len Tebe. Ó, večný Bože, horí vo […]

Čítať viac

2% pre hodnotnejší život

Milí priatelia, chceme zo srdca poďakovať všetkým Vám, ktorí ste v minulom roku podporili našu činnosť prostredníctvom poukázania 2% z dane. Aj tento rok majú všetky fyzické a právnické osoby možnosť poukázať časť svojej dane v prospech neziskových organizácií a podporiť tak ich činnosť. Spoločenstvo Bethany sa tak i tento rok uchádza o Vašu priazeň. Vďaka týmto príspevkom podporíte napĺňanie nášho poslania a rozvoj evanjelizačnej činnosti, ktorú vykonávame.  Naše údaje:IČO: 50315188Názov: Spoločenstvo Bethany Ako postupovať:ZAMESTNANEC, ktorému zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie dane:– do 15. […]

Čítať viac

Navzájom sa milovať

Niekoľko rád pre vznik silných a zdravých spločenstiev V deň, keď Pánovi príbuzní stáli pred domom a čakali, že sa s ním porozprávajú, Ježiš svojich poslucháčov šokoval. „Kto je moja matka a moji bratia?“ opýtal sa ľudí okolo seba. „Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra i matka“ (Mk 3, 33. 35). Ježiš to povedal úplne jasne: v ňom sme jedna rodina. S ním i medzi sebou navzájom sme si takí blízki ako pokrvní príbuzní a on si praje, aby […]

Čítať viac

Jedno telo v Kristovi

Náročná úloha udržiavania jednoty Chýry sa šírili rýchlo aj v starovekom svete. Mesto Antiochia sa nachádzalo 500 kilometrov severne od Jeruzalema, no židokresťania v Svätom meste sa už zakrátko dopočuli o tom, čo sa v Antiochii deje. Podľa všetkého tam nejakí židovskí učeníci z Cypru a Cyrény ohlasovali radostnú zvesť aj Nežidom. Lukáš hovorí, že „Pánova ruka bola s nimi a veľa ich uverilo a obrátilo sa k Pánovi“ (Sk 11, 21). Jeruzalemskú komunitu to muselo vyrušiť. Peter síce krátko predtým v Cézarei pokrstil […]

Čítať viac

Dar kresťanského spoločenstva

Duch nás spája v Kristovi Ulice Jeruzalema sú plné ľudí, ktorí prišli osláviť Sviatok týždňov. Ako stály obyvateľ Svätého mesta si si už zvykol na to, že v tieto výnimočné dni býva všade hurhaj a tlačenica. Dnešný deň je však iný. Veľký zástup sa zhromažďuje okolo akéhosi Galilejčana, ktorý odvážne hlása, že Ježiš, muž, o ktorom si mnohí mysleli, že by mohol byť Mesiáš, vstal z mŕtvych! O ukrižovaní toho muža, ktorý uzdravoval chorých a dokonca vzkriesil […]

Čítať viac