Adopcia základnej školy sv. Jozefa v Indii

Drahí priatelia a dobrodinci,
predovšetkým každého z vás srdečne pozdravujeme a ďakujeme za všetku vašu duchovnú, či materiálnu podporu. Uvedomujeme si, že prežívame ďalšie z ťažších období ešte stále trvajúcej pandémie, ktorá nás síce navonok uzatvára slobodne sa stretávať, no ak jej na to nedáme priestor, nedokáže uzatvoriť naše srdce. Zvlášť, keď už túto nedeľu vstúpime do adventného obdobia, ktoré je bezprostredným očakávaním narodenia Spasiteľa, v ktorom nás Nebeský Otec zahrnul všetkým nebeským duchovným požehnaním (Ef 1, 3).

Už dlhšie ako Spoločenstvo, nechceme pôsobiť len v evanjelizačnej službe, ale neustále hľadáme spôsob ako slúžiť najnúdznejším v sociálnej a výchovno-pedagogickej sfére, zvlášť tým tí, ktorí nemajú možnosť sa postarať sami o seba a nemôžu sa spoľahnúť na podporu zo strany štátu.

A preto chceme začínajúcim adventom „spustiť“ kampaň Adopcia základnej školy sv. Jozefa v Indii, čím chceme zabezpečiť dlhodobo úplnú réžiu a náklady na jej plynulé fungovanie. Tomuto projektu sa už venujeme nejaký čas, no teraz by sme chceli do neho zapojiť i vás.

Dovoľte nám krátky popis a predstavenie v čom spočíva táto kampaň.
V roku 2005 o. biskup zveril do správy Kongregácii Misionárom Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie – pod ktorú ako laické spoločenstvo patríme – farnosť Panny Márie zo Sengoly, do ktorej patrí aj Základná škola sv. Jozefa. Do farnosti patrí 6 obcí s viac ako 400 rodinami. Rozprestiera sa na rozlohe desiatich kilometrov. Škola sv. Jozefa neslúži iba pre priľahlé obce, ale celému okresu, v ktorom je jedinou školskou inštitúciou a je otvorená všetkým. Aktuálne ju navštevuje 200 žiakov, ktorí väčšinou pochádzajú z veľmi chudobných rodín. Náklady školy sú spojené so mzdou 10 učiteľov a réžiou budovy. V roku 2007 Kongregácia Misionárov Najsvätejších Sŕdc finančne podporila výstavbu prvého poschodia školy. Toto dielo sa mohlo zrealizovať len vďaka štedrým podporovateľom a ochotou pomôcť tam, kde to najviac treba.

Sme si vedomí, že to môžeme dosiahnuť iba s vašou pomocou, a z tohto dôvodu vás prosíme o finančnú pomoc. Tento projekt nie je jednorázový, ale dlhodobo túžime, pokiaľ nám to spoločne Pán dopraje, každoročne pomáhať. Znova spoločne urobme niečo krásne pre Boha!

Spoločenstvo Bethany, o.z.
Na Šefranici 11
010 01 Žilina
IBAN: SK59 8360 5207 0042 0215 8031
Poznámka: Dar pre sv. Jozefa

Zo srdca každému jednému z vás želáme požehnaný adventný čas naplnený nádejou a pokojom od Toho, ktorý je nad všetkým. Buďte požehnaní.

Žehnám vám i vaším rodinám a ostávame spojení v modlitbe.
o.Ľuboš a Spoločenstvo Bethany

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.