Pápež o krste v Duchu, chválach a modlitbe príhovoru

Svätý Otec hovoril o krste v Duchu Svätom: „Cirkev potrebuje Ducha Svätého! Každý kresťan musí vo svojom živote otvoriť srdce posväcujúcemu pôsobeniu Ducha Svätého. Duch, prisľúbený Otcom, je ten, ktorý nám zjavuje Ježiša Krista. Vedie nás k osobnému stretnutiu s ním, a tak mení náš život. Máte túto skúsenosť? Podeľte sa o ňu! A aby ste sa mohli o ňu deliť, musíte ju prežívať, svedčiť o nej! “

Pápež František sa pozastavil aj pri téme chvály: „Chvála je inšpiráciou, ktorá nás udržuje pri živote, je intimitou s Bohom, ktorý v nás chválou rastie každým dňom. Pred časom som počul tento príklad, ktorý je podľa mňa veľmi vhodný: Dýchanie človeka. Dýchanie sa skladá z dvoch fáz – nádychu, nabratia vzduchu do vnútra, a výdychu, keď ho necháme vyjsť. Duchovný život sa živí modlitbou a prejavuje sa v misii: je to ako nádych a výdych. Keď vdychujeme v modlitbe, dostávame čerstvý dych Ducha a vydychujúc ohlasujeme Ježiša Krista, vzkrieseného tým istým Duchom. Nikto nemôže žiť bez dýchania. Tak je to aj s kresťanom. Bez chvály a bez poslania nežije ako kresťan. “

Spolu s modlitbou chvály ide modlitba príhovoru, volanie k Otcovi za našich bratov kresťanov prenasledovaných a vraždených, za mier v našom svete, pokračoval pápež a v závere dodal slová povzbudenia: „Chváľte Pána vždycky, neprestajne, chváľte ho stále viac a viac, ustavične. (…) Nezabudnite, že máte hľadieť na jednotu, ktorá je dielom Ducha Svätého, a nie sa báť rozmanitosti. Dýchanie kresťana, ktorý vdychuje stále nový dych Ducha Svätého a vydychuje ho do sveta, to je modlitba chvály a poslanie. “

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *