Zamyslenie: Premenenie Pána

O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrah do samoty. Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. Vtom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.“ Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli. No pristúpil k nim Ježiš, dotkol sa ich a povedal im: „Vstaňte a nebojte sa!“ A keď zdvihli oči, nevideli nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal: „Nikomu nehovorte o tomto videní, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych.“

Toľko udalostí sa zbehlo tak rýchlo. Ježiš kráča po mori a vyzýva Petra, aby vystúpil z loďky a prišiel po vode k nemu. Potom zázračne nasýti štyritisíc ľudí len siedmimi bochníkmi chleba a niekoľkými rybkami. Otec zjavuje Petrovi, že Ježiš je „Syn živého Boha“. A teraz pred troma apoštolmi Ježiš žiari v celej svojej sláve s Mojžišom a Eliášom po boku. Niet sa čo čudovať, že Peter by tam najradšej zostal a radoval sa z toľkej nádhery!

Ako sa však slávne zjavenie nečakane objavilo, tak náhle aj zmizlo. Videli už iba Ježiša z Nazaretu. A on im dáva zvláštny príkaz: „Nikomu nehovorte o tomto videní, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych“ (Mt 17, 9). Ako by mohli ostať ticho? Veď práve videli nepopierateľný dôkaz, že Ježiš je Mesiáš; mohli by ísť a neohlasovať to?

Pomôže nám, keď si pripomenieme, čo hovoril Ježiš Dvanástim pár dní pred svojím premenením, že „musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych“ (Mt 16, 21). Inými slovami – pred zmŕtvychvstaním bude trpieť a zomrie.

Vtedy ešte nenastal čas hovoriť o Pánovej sláve, pretože Ježiš ešte nezomrel. Potreboval jasne poukázať na to, že za hriech sa musí zadosťučiniť a že to môže urobiť jedine on. Až po ukrižovaní sa mohla Ježišova sláva zjaviť naplno.

Túžiš spoznať silu a moc Ježišovho vzkriesenia? Tak prijmi kríž! Keď ráno otvoríš oči, pohliadni na kríž vo svojej izbe a uvedom si pravdy, ktoré ti zjavuje: Ježiš dal svoj život, aby si ty mohol žiť. Tvoj starý hriešny život bol ukrižovaný. Prostredníctvom krstu si sa stal novým stvorením, ktoré viac nepodlieha moci hriechu. Po celý deň sa pevne pridŕžaj týchto právd a aj ty uvidíš slávu zmŕtvychvstalého Pána!

Ďakujem ti, Pane Ježišu, za tvoj slávny kríž. Zničil si moc smrti. Ty si vzkriesenie a život. Ty si Syn živého Boha. Ty môžeš dnes zmeniť môj život.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *