Mariánsky mesiac október

Milovaní, mariánsky mesiac október sa pomaly končí. Prečo ho nazývame mariánskym?

Pretože v tento mesiac, si osobitným spôsobom uctievame Pannu Máriu a modlíme sa spoločne posvätný ruženec. Natíska sa otázka: je modlitba posvätného  ruženca aktuálna len počas októbra? 

Panna Mária vo všetkých zjaveniach po celom svete vyzýva a materinským srdcom prosí o každodennú modlitbu ruženca. Čím je táto modlitba taká výnimočná? Naša nebeská Mama dobre vie, že pre mnohých z nás nie je možné byť každý deň na svätej omši a práve preto nás pozýva rozjímať o živote Pána Ježiša Krista prostredníctvom modlitby ruženca.

Ruženec je veľkým darom od Boha cez srdce Panny Márie. Ruženec je sila, ktorá vytrháva duše zo zovretia nepriateľa našej spásy.

Svätý Ján Pavol II. dal tejto modlitbe silu exorcizmu! Každé Zdravas, vyslovené z hĺbky nášho srdca zasadzuje úder diablovi a nás samých vťahuje do Božej prítomnosti. Z tohto dôvodu diabol a jeho posluhovači urobia všetko preto, aby sme sa ho buď nemodlili, alebo modlitbu odsúvali. V našej mysli nám predstaví, čo všetko ešte musíme vykonať, „veď modliť sa môžeš aj potom.“ Každý z nás tieto prekážky dôverne pozná! Milovaní, nedajme sa odradiť od modlitby ruženca a vytrvajme.

V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského, mesta ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bola Mária. Lk 1, 26-27 

Mnohí z nás majú neopodstatnenú obavu, že úctou a láskou k Božej Matke zatienia lásku k Bohu samému! Neexistuje väčšie klamstvo ako toto! Nik z nás ľudí nemôže milovať Máriu viac ako Boh. Tieto myšlienky prichádzajú od Božieho nepriateľa lebo dobre vie, že každý,  kto sa utieka k Márii, kto ju prosí a zasväcuje jej život a život svojich drahých, bude zachránený a stáva sa pre neho hrozbou. Mária svojou pokorou, láskou a poslušnosťou natoľko potešila Boha, že zatienila pád našej pramatky Evy. Toto je dôvod, prečo satan tak nenávidí Máriu. Ona nikdy nepodľahla jeho pokušeniam a zvodom. Stala sa kráľovnou neba i zeme a mala spoluúčasť na vykupiteľskom diele Ježiša Krista. Po Bohu je druhou najväčšou a najdôležitejšou v nebi. 


Všemohúci Boh sa rozhodol, že toto mladé izraelské dievča sa stane dcérou, nevestou a matkou Boha. Táto jej trojjedinečnosťsa stáva podobnou trojjedinečnosti najsvätejšej trojice. Nepochopiteľná výnimočnosť Márie  v Božom pláne. Čo nám chce tým Boh povedať?  Mária je to najúžasnejšie, najčistejšie a najdokonalejšie stvorenie spomedzi ľudí. 30 rokov pozemského života  s láskou vychovávala, viedla a formovala samotného Božieho syna. Ježiš Kristus bol v tzv. Máriinej škole. Aj počas Jeho mesiášskej činnosti, sa vždy s radosťou vracal k svojej Matke. Samotný Boží syn nám hovorí: „vždy sa utiekaj k mojej a tvojej Matke.“ Ona ťa naučí všetko potrebné, sformuje tvoje srdce a urobí ťa mocou Ducha Svätého podobným mne samotnému. Jej nepoškvrnené srdce je naším útočiskom, záchranou a cestou do večnosti. 

Naši predkovia sa vždy utiekali k Márii a prosili ju o pomoc v súženiach, nešťastiach, vojnách a pandémiách.

Mária vždy chránila svoje deti a orodovala za ne. Mária je Matkou všetkých ľudí, volá a prosí o návrat k jej synovi. Boží syn nám ju daroval v najťažšej chvíli svojho života, lebo vedel aká je Mária dôležitá pre každého z nás. Jej prostredníctvom sa Boží syn stal obyvateľom našej zeme a jej prostredníctvom  sa my staneme obyvateľmi neba.  Prosme Ducha Svätého o milosť lásky a pravej úcty k Božej Matke.


Mária oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.


Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.
Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.
Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *