2% pre hodnotnejší život

Posted on Leave a comment

Každoročne majú všetky fyzické aj právnické osoby možnosť poukázať časť svojej dane v prospech neziskovej organizácie a podporiť tak jej činnosť. Spoločenstvo Bethany sa v r. 2018 stalo prvýkrát prijímateľom 2% z dane a uchádza sa o Vašu priazeň. Vďaka týmto príspevkom podporíte napĺňanie nášho poslania a rozvoj evanjelizačnej činnosti, ktorú vykonávame. Naše údaje: IČO:                                       50315188 Právna forma:                   Občianske združenie Názov:                                  Spoločenstvo […]

Nezabudnuteľné stretnutie s ex-ganstrom

Posted on Leave a comment

Túžba po adorácii a bytia v tichu s Ježišom priniesla pozvanie na duchovný víkend s chválami. Pre mňa niečo úplne nové a neznáme, preto som sa na “ takzvané duchovné dobrodružstvo” zapísala. Udialo sa v Anglicku. Akcia prebiehala v dlho neobývanom kláštore, ktorý sa práve prerábal, čiže spalo sa v miestnostiach, kde boli ešte diery […]

Poučenie svätého Jána Zlatoústeho

Posted on Leave a comment

Som otec, (vraví Kristus), som brat, som ženích, som dom, som pokrm i odev, som koreň i základ, všetko, čo by si si mohol priať, som ja. Od nikoho nič nežiadaj, ja budem pracovať. Veď som prišiel, aby som ti slúžil, nie aby som bol obsluhovaný. Som tvoj priateľ, tvoje ruky i nohy, hlava, brat i sestra, matka, všetko […]

Milosrdné Srdce Ježišovo

Posted on 1 Comment

Z Denníčka svätej sestry Faustíny: 797/ Ježiš mi povedal: „ Nebudeš sama, lebo ja som s tebou vždy a všade. Pri mojom srdci sa neboj ničoho. Vedz o tom, že moje oko veľmi pozorne sleduje každý pohyb tvojho srdca. Beriem ťa do ústrania, aby som sám utváral tvoje srdce podľa svojich budúcich zámerov. Čoho sa bojíš? Ak si […]

O Bolesti, Bohu a Láske

Posted on Leave a comment

Uvažovali ste niekedy nad tým, prečo cítime bolesť? K čomu bolesť vlastne je? Mám v živote takú skúsenosť, že v bolesti a z bolesti sa rodia tie najkrajšie diela, vznikajú tie najkrajšie podnety.. Z bolestného srdca vychádza impulz do rúk, tie chytajú gitaru a tá pieseň je.. taká krásna. Z bolesti vychádzajú  najkrajšie básne, texty, obrazy, záchvevy srdca. Všimla som si, že dokonca […]

Úcta k Panne Márii

Posted on Leave a comment

Príbeh, ktorý sa stal Panne Márii je jeden z najtajomnejších, aký sa kedy odohral na našej zemi. Veď či niekto niekedy slýchal, aby sa niektorej deve zjavil anjel a povedal jej, že počne a porodí syna bez zásahu muža a že to dieťa bude Synom Najvyššieho? V udalosti môžeme obdivovať, ako Panna Mária vedie pokornú […]