Božie milosrdenstvo je nepochopiteľné

Božie milosrdenstvo, ktoré sa nedá pochopiť. Aj anjeli sú užasnutí nad jeho veľkosťou. Boh nás túži obdarovať, obnoviť a očistiť.

Učiň ma, Ježišu, milou a čistou obetou pred tvárou svojho Otca. Ježišu, mňa biednu, hriešnu, premeň v seba, lebo Ty môžeš všetko, a odovzdaj ma svojmu večnému Otcovi. Túžim sa stať obetnou hostinou pred Tebou a pred ľuďmi obyčajnou oblátkou. Túžim, aby vôňa mojej obety bola známa len Tebe. Ó, večný Bože, horí vo mne neuhasiteľný oheň prosby k Tebe o milosrdenstvo. Cítim a rozumiem, že je to moja úloha tu i vo večnosti. Ty sám si mi prikázal hovoriť o tom veľkom milosrdenstve a o Tvojej dobrote.

(Duchovnosť sv. Faustíny)

Bože, pre svoje milosrdenstvo oživ vo mne vieru, zveľaďuj vo mne svoju milosť, aby som neustále hlbšie chápala

  • akým kúpeľom som bola očistená
  • akým Duchom som bola znovuzrodená
  • akou krvou som bola vykúpená.

Pane Ježišu, vdychni svojho Ducha svätého do môjho vnútra, obnovuj ma, aby som bola spasená.

Osláv sa Ty Pane dnes na celom svete. Pre svoje nekonečné milosrdenstvo zmiluj sa nad nami a udeľ nám prehojné milosti, dar viery, pokoja, lásky a pre svoje meno Ježiš, veď si nás po ceste k nášmu Bohu, aby sme boli milí všetkému ľudu.

Chválim Ťa Pane, buď zvelebený a oslávený. Amen.

Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho. (Ž 118:24) 

Rozhovor duše s milosrdným Bohom

Ježiš: – Neboj sa, hriešna duša, svojho Spasiteľa. Ja prvý sa približujem k tebe, lebo viem, že sama od seba nie si schopná povzniesť sa ku mne. Neutekaj, dieťa, od svojho Otca, porozprávaj sa so svojím Bohom milosrdenstva, ktorý ti chce sám povedať slová odpustenia a zahrnúť ťa svojimi milosťami. Ó, aká drahá mi je tvoja duša. Do svojich dlaní som si ťa zapísal. A vryla si hlbokú ranu do môjho srdca.

Duša: „Pane, počujem tvoj hlas, ktorý ma volá, aby som sa vrátila zo zlej cesty, ale nemám ani odvahu, ani silu.”

Ježiš: – Ja som tvojou silou, ja ti dám silu do boja.

Duša: „Pane, poznávam tvoju svätosť a bojím sa ťa.”

Ježiš: – Prečo sa bojíš, dieťa moje, Boha milosrdenstva? Moja svätosť mi neprekáža, aby som bol k tebe milosrdný (por. Den. 1485).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *