2% pre hodnotnejší život

Milí priatelia, chceme zo srdca poďakovať všetkým Vám, ktorí ste v minulom roku podporili našu činnosť prostredníctvom poukázania 2% z dane. Aj tento rok majú všetky fyzické a právnické osoby možnosť poukázať časť svojej dane v prospech neziskových organizácií a podporiť tak ich činnosť. Spoločenstvo Bethany sa tak i tento rok uchádza o Vašu priazeň. Vďaka týmto príspevkom podporíte napĺňanie nášho poslania a rozvoj evanjelizačnej činnosti, ktorú vykonávame. 

Naše údaje:
IČO: 50315188
Názov: Spoločenstvo Bethany

Ako postupovať:
ZAMESTNANEC, ktorému zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie dane:
– do 15. 02. 2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane a následne o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane 
– vypíšte tlačivo Vyhlásenie – môžete poskytnúť 2% z dane (min. 3,- €), resp. 3% ak ste v r. 2023 odpracovali dobrovoľnícky 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k Vyhláseniu
– obidve tlačivá (Potvrdenie aj Vyhlásenie) odovzdajte do 30. 04. 2024 na daňovom úrade.
Tlačivá na stiahnutie: Vyhlásenie 

FYZICKÁ OSOBA, ktorá si podáva daňové priznanie sama:
– po vyrátaní sumy 2% z dane, (resp. 3% ak ste v r. 2023 odpracovali dobrovoľnícky 40 hodín a máte o tom potvrdenie) vypíšte údaje Spoločenstva Bethany priamo do daňového priznania typu A alebo B, ktoré podáte na daňovom úrade do 31. 03. 2024

PRÁVNICKÁ OSOBA:
– po vyrátaní sumy 1% z dane vypíšte údaje Spoločenstva Bethany priamo do daňového priznania právnickej osoby, ktoré podáte na daňovom úrade do 31. 03. 2024, resp. 30.06.2024.
– ak právnická osoba (firma) v r. 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v r. 2024 (t.j. do 31. 03. 2024 alebo 30. 06. 2024) darovala financie vo výške min. 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z dane.

ĎAKUJEME!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *