Nebojme sa vpustiť Lásku do našich sŕdc

Posted on Leave a comment
Z denníčka svätej sestry Faustíny:
 
453/ Pán mi povedal: “Prečo sa bojíš a chveješ, keď si spojená so mnou? Nepáči sa mi, keď sa duša poddáva zbytočnému strachu. Kto sa ťa smie dotknúť, keď si spojená so mnou? Najmilšia mi je duša, ktorá pevne verí v moju dobrotu, a vo všetkom sa spoľahla na mňa. Obdarúvam ju dôverou, a dám jej všetko, o čo prosí.”
 

(viac…)

Milosrdné Srdce Ježišovo

Posted on 1 Comment

Z Denníčka svätej sestry Faustíny:

797/ Ježiš mi povedal: „ Nebudeš sama, lebo ja som s tebou vždy a všade. Pri mojom srdci sa neboj ničoho. Vedz o tom, že moje oko veľmi pozorne sleduje každý pohyb tvojho srdca. Beriem ťa do ústrania, aby som sám utváral tvoje srdce podľa svojich budúcich zámerov. Čoho sa bojíš? Ak si so mnou, kto sa odváži sa ťa dotknúť? Nesmierne sa však teším, že mi hovoríš o svojich obavách, dcéra moja. Hovor mi všetko tak jednoducho a ľudsky, robíš mi tým veľkú radosť. Ja ťa rozumiem, lebo som Boh – človek. Tá jednoduchá reč tvojho srdca je mi milšia než hymny zložené na moju oslavu. Vedz, dcéra moja, že čím je tvoja reč jednoduchšia, tým viac ma priťahuješ k sebe. A teraz buď pokojná pri mojom srdci.”

(viac…)

O Bolesti, Bohu a Láske

Posted on Leave a comment

Uvažovali ste niekedy nad tým, prečo cítime bolesť? K čomu bolesť vlastne je? Mám v živote takú skúsenosť, že v bolesti a z bolesti sa rodia tie najkrajšie diela, vznikajú tie najkrajšie podnety.. Z bolestného srdca vychádza impulz do rúk, tie chytajú gitaru a tá pieseň je.. taká krásna. Z bolesti vychádzajú  najkrajšie básne, texty, obrazy, záchvevy srdca. Všimla som si, že dokonca keď maľujem obyčajné kvety, hoci maľujem tie isté, poznám, ktoré som namaľovala v úzkosti, bolesti, so zlomeným srdcom. Farby sú vtedy sýtejšie, maľované s väčšou starostlivosťou, láskavejšie.. akoby sa moja duša vkladala na papier skrze farby a obrysy. Krásne očistená duša, okúpaná v bolesti. Takto vznikajú aj modlitby. Čo je tou najkrajšou modlitbou?

(viac…)

Úcta k Panne Márii

Posted on Leave a comment
Príbeh, ktorý sa stal Panne Márii je jeden z najtajomnejších, aký sa kedy odohral na našej zemi. Veď či niekto niekedy slýchal, aby sa niektorej deve zjavil anjel a povedal jej, že počne a porodí syna bez zásahu muža a že to dieťa bude Synom Najvyššieho? V udalosti môžeme obdivovať, ako Panna Mária vedie pokornú ale zároveň aj inteligentnú rozpravu s nadprirodzenou bytosťou. Veď iné dievčatá v jej veku by už len pri tom tajomnom oslovení s hrôzou vyskočili a jačali ako zmyslov zbavené. Ale Mária, keď sa dozvie o čo ide, pokojne sa pýta ako sa to stane. Veď ona vedie dokonale čistý život a čistota je pre ňu veľmi veľká hodnota.
 Chce vysvetlenie. Po vyjasnení situácie zaujme najlepší možný postoj: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Bolo to jedno z najdôležitejších „áno“, aké zazneli na našej zemi.
(Zo Zamyslenia: Anjel Pána zvestoval Panne Márii)
 

(viac…)

Pešia púť – svedectvo

Posted on Leave a comment

Pokoj a dobro,

chcem sa podeliť so svedectvom o Božej dobrote a milostiach a ochrane Božej Matky.

Dostala som pozvanie na II. ročník pešej púte z Michaloviec do Smižian, ktorú poriadali pallotíni a konkrétne otec Artur. Táto púť je dlhá 145 km. 30 pútnikov do Svätyne Božieho milosrdenstva vyrazilo sme po svätej omši okolo 8,00 hodine v sobotu ráno s mottom : „Veľké veci mi urobil Pán“. Počas putovania otec Artur rozoberal modlitbu ruženca, Sedembolestný ruženec, odkaz z Kibeho pre nás, úctu k Božej Matke. Denne sme sa modlili ruženec podľa dňa a sedembolestný ruženec, ráno sme mali ranné chvály, večer vešpery a 15 minútovú adoráciu pred najsvätejšou sviatosťou. V Obišovciach bazilike ružencovej Panny Márie sme sa po svätej omši zasvätili Panne Márii.

(viac…)

LIST NEVERIACEMU PRIATEĽOVI

Posted on Leave a comment

Milý neveriaci priateľ,

často si už počul od nás, kresťanov, slovo: VIERA. Slovo, ktoré medzi kresťanmi, budí pozitívne emócie. Predovšetkým totiž označuje čnosť, ktorú by sme my, kresťania, mali mať.  A je to tiež niečo, čo nás, kresťanov, spája. Prepáč nám, prosím, že je pre nás (viac…)