Svedectvo: O požehnaní v požehnanom stave

Posted on Leave a comment

„Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, čo jediný koná zázraky.“ (Žalm 72,18)

O jednom z Božích zázrakov chcem práve svedčiť. Je ním narodenie môjho (a tiež manželovho 🙂 ) štvrtého dieťaťa.

Predchádzajúce tri tehotenstvá u mňa prebiehali vždy s viacerými komplikáciami (vysoký tlak krvi, tehotenská cukrovka, žlčníkové kamene so záchvatmi, opakované hospitalizácie v nemocnici) a vôbec vždy som tie mesiace viac-menej pretrpela. (viac…)

NOVÉ FORMY ÚCTY K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU

Posted on 1 Comment

Azda všetci sme sa už stretli s prvkami úcty k Božiemu milosrdenstvu, úcty, ktorá je v dnešných časoch veľmi rozšírená, avšak často nie úplne správne chápaná. Tieto nové formy úcty k Božiemu milosrdenstvu nám Ježiš odovzdal cez posolstvo sv. sestry Faustíny. Po smrti sestry Faustíny sa dlhý čas, akoby nedialo nič, a táto úcta narážala na mnohé prekážky, ale v poslednom období života Cirkvi, najmä počas pontifikátu sv. Jána Pavla II., sa táto úcta dočkala oficiálneho uznania Cirkvi a začala sa prudko šíriť. (viac…)

Prístupové cesty zlého: mágia, horoskopy, zverokruh

Posted on Leave a comment

MÁGIA

Možno sa budete diviť, keď vám poviem, že Praha je jedným z troch miest na svete, v ktorých sa najviac praktizuje biela mágia. Vyplynulo to z výstavy mágov a kúzelníkov, ktorá prebiehala nedávno v Turíne. Ďalšími centrami bielej mágie sú Turín a Lyon.

Čierna mágia sa najviac pestuje znovu v Turíne, v Chicagu a Londýne. Za čiernu mágiu považujeme to, keď sa prostredníctvom kúzelníka, zaklínača a pod. uvaľuje na iného človeka kliatba, privoláva sa zlo. Robí sa to vzývaním zlých duchov. (viac…)

Prístupové cesty zlého: hriech a okultizmus

Posted on 1 Comment

Hriech

Pamätajte na to, že diabol je niečo ako zúrivý pes priviazaný na dlhej reťazi. Keď nevstúpim do priestoru, ktorý je vymedzený dĺžkou reťaze, diabol mi nemôže ublížiť. Ale ak prekročím hranicu a vstúpim, potom riskujem, že na mňa zaútočí. Každým hriechom takto prekračujem diablovu hranicu. Preto prístupovou cestou pre diabla je pornografia a sexuálne zvrátenosti: cudzoložstvo, nečisté skutky s inými ľuďmi, homosexualita, lesbizmus, atď. (viac…)

Svedectvo o uzdravení chrbtice a srdca

Posted on 1 Comment

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Chcem sa s vami podeliť o moju skúsenosť z modlitebného stretnutia v júni. V roku 2010 mi praskla platnička, bola som hospitalizovaná, 3 mesiace PN, v bolestiach odkázaná na pomoc najbližších. Môj stav sa zlepšoval pomaly, po roku ďalšia vážna diagnóza – osteoporóza chrbtice. (viac…)

Prístupové cesty zlého: vnútorné zranenia

Posted on Leave a comment

Diabol môže použiť ako prístupovú cestu aj naše hlboké vnútorné zranenia. Je veľmi dôležité, aby sme boli uzdravení z hlbokých zranení zo svojej minulosti. Väčšinou z týchto hlbokých zranení nie sme vinní, ale diabol, pretože je náš nepriateľ, využíva naše slabosti. Môžem uviesť niekoľko prípadov, v ktorých ide o vnútorné zranenia. Napríklad žena, ktorá sa dopustila potratu. (viac…)

Zamyslenie: Premenenie Pána

Posted on Leave a comment

O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrah do samoty. Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. Vtom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.“ Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli. No pristúpil k nim Ježiš, dotkol sa ich a povedal im: „Vstaňte a nebojte sa!“ A keď zdvihli oči, nevideli nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal: „Nikomu nehovorte o tomto videní, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych.“ (viac…)

Svedectvo: Rabín, ktorý sa vzdal Kristovi

Posted on Leave a comment

Pred sedemdesiatimi rokmi sa v Ríme odohrala udalosť, ktorá nemá obdobu. Bývalý hlavný rímsky rabín sa stal katolíkom. 13. februára 1945 v bočnej kaplnke baziliky Santa Maria degli Angeli v Ríme príjma Israel-Italo Zolli, vrchný rabín Večného mesta krst. Onedlho ho nasledujú aj jeho manželka a dcéra. (viac…)

Medaila sv. Benedikta

Posted on Leave a comment

Tento týždeň máme liturgický sviatok sv.Benedikta, ktorý je patrónom Európy. Svätý Benedikt za svojho života mal veľkú úctu ku svätému krížu; znaku vykupujúcej lásky Ježiša Krista. Často robieval znak kríža. Za svoj v Bohu ponorený život dostal svätý Benedikt zvláštne dary: liečiť nemocných, vyháňať zlých duchov, nazerať do prítomnosti a do budúcnosti (pápež Gregor Veľký potvrdzuje u Benedikta prorocký dar),… Na jeho príhovor a modlitby sa diali mimoriadne udalosti a zázraky.

Dnes mnoho veriacich nosí medailu sv.Benedikta alebo kríž do ktorého je táto medaila vsadená. Čo to však znamená? (viac…)

Svedectvo o pomoci pri maturitnej skúške

Posted on Leave a comment
Dobrý deň, chcem sa s vami podeliť o svedectvo o tom, že Duch Svätý koná v živote každého z nás, aj v tých zdanlivo jednoduchších situáciach. Bol marec, blížila sa moja písomná maturitná skúška, a ja som z nej cítila veľký strach a rešpekt. Koncom mesiaca som sa s rodičmi zúčastnila Modlitbového stretnutia za uzdravenie na Hájiku. Pri vyložení Sviatosti Oltárnej, o. Ľuboš povedal, že v kostole sa nachádzajú dvaja maturanti, ktorí sa boja svojej nastávajúcej maturity. Nemajú sa však obávať, pretože Duch Svätý bude po celý čas s nimi a bude im pomáhať.

Bola to pravda. V deň maturity zo mňa všetok strach opadol a neskôr som sa pri oznámení výsledkov dozvedela, že som test spravila ako jedna z najlepších v ročníku. Naviac, moje ústne maturity taktiež dopadli zo všetkých predmetov na výbornú a vôbec som pri nich necítila strach. Chvála Ti Pane, za to, že si vždy pri nás a  pomáhaš nám v ťažkých chvíľach!!

Barbora 🙂