Služba slova


Streda 21. apríl 2021

Liturgické čítanie na dnešný deň
Evanjelium podľa Jána − Jn 6, 35-40

Ježiš povedal zástupom: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.
Ale už som vám povedal: Aj ste ma videli, a neveríte. Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne. A toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem, lebo som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.
A vôľa toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nič z toho, čo mi dal, ale aby som všetko vzkriesil v posledný deň. Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život; a ja ho vzkriesim v posledný deň.“

„Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“

Kto by nebol nadšený po takom veľkom zázraku ako bolo zázračné rozmnoženie dvoch rybiek a piatich chlebov. Zástupy ľudí po tejto udalosti tiahli za Ježišom, za vidinou ďalšieho nasýtenia. Ale on im tentokrát vysvetľuje svoju pravú podstatu. Uveriť jeho učeniu, jeho slovu, aby toto slovo premieňalo ich životy. Aj mne Ježiš hovorí: „Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.“ (Jn 6,54) Práve tento pokrm z neba mi bude zárukou, že ma Ježiš v posledný deň vzkriesi k večnému životu, kde už nebudem nikdy hladný ani smädný.


Pane, dnes sa Ti vyznávam, že Ty si môj opravdivý pokrm. Ďakujem za Tvoje telo, Tvoju krv, Tvoje slovo,…