Služba slova


Piatok 28. január 2022

Liturgické čítanie na dnešný deň
Ž 51, 3-4. 5-6a. 6b-7. 10-11

Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo
a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť.
Úplne zmy zo mňa moju vinu
a očisť ma od hriechu.
Vedomý som si svojej neprávosti
a svoj hriech mám stále pred sebou.
Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil
a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé,
aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku
a nestranný vo svojom súde.
Naozaj som sa v neprávosti narodil
a hriešneho ma počala moja mať.
Daj, aby som počul radosť a veselosť,
a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil.
Odvráť, svoju tvár od mojich hriechov
a zotri všetky moje viny.

„Odvráť, svoju tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny.“

Dnešný žalm je prepojený s prvým liturgickým čítaním, ktoré opisuje udalosť veľkosti Dávidovho hriechu žiadostivosti, cudzoložstva a následných hriechov s tým spojených. V čítaní vidíme jeho slepotu na hriech, v žalme zasa cestu pokánia za tieto hriechy a úpenlivú prosbu srdca, ktoré túži po oslobodení. Je to skrúšené srdce, ktoré prahne po obnove života bez otroctva v hriechu a jeho následkov. Je to srdce, ktoré vie, že bez Boha sa nemôže oslobodiť a s dôverou sa odovzdáva Tomu, ktorý vo svojom milosrdenstve môže všetko.


Pomodli sa tento žalm, s pokorou predlož Bohu svoje srdce a popros Ho o oslobodenie od tvojho najvážnejšieho hriechu.