Služba slova


Streda 22. september 2021

Liturgické čítanie na dnešný deň
Žalm Tob 13, 2c-f. 3-4. 6f-i. 6jk. 6lm

Pretože on trestá aj sa zmilúva, *
on zvrhne až na dno podsvetia
a svojou velebnosťou vyvádza zo záhuby; *
a niet nikoho, kto by jeho ruke unikol.
Oslavujte ho, synovia Izraela, pred očami národov, †
lebo on vás roztrúsil medzi ne *
a tam ukázal svoju slávu.
Velebte ho pred všetkým, čo žije, †
lebo náš Pán je aj naším otcom, *
on je naším Bohom po všetky veky.
A teraz pozrite, čo s vami urobil, *
a oslavujte ho celým svojím hlasom.
Velebte Pána spravodlivosti *
a chváľte Kráľa vekov.
Ja ho oslavujem v krajine môjho vyhnanstva *
a ohlasujem jeho silu a vznešenosť
hriešnemu národu.
Obráťte sa, hriešnici, †
a žite spravodlivo pred ním. *
Možno si vás obľúbi a preukáže vám milosrdenstvo.

„A teraz pozrite, čo s vami urobil, a oslavujte ho celým svojím hlasom.“

Autorom tohto chválospevu je Tóbi, postava zo Starého zákona, ktorý si, po prežitom utrpení a výčitkách od svojich blízkych, žiadal umrieť. Do jeho položenia však mocne vstupuje Boh a on z vďaky zo srdca ospevuje jeho činy. V istej piesni sa spieva o tom, aby Boh ukázal, čo dokáže s tými, ktorí mu všetko dajú, aby urobil nemožné veci pre nás, ale možné pre Neho. On to môže vykonať aj dnes a zjaviť svoju slávu. Nezabudni, že ak ty urobíš k Nemu v dôvere jeden krok, On k tebe urobí ďalšie dva.


Započúvaj sa dnes do svojej obľúbenej piesne chvál a pridaj k nej svoj hlas. ☺