Služba slova


Utorok 26. január 2021

Liturgické čítanie na dnešný deň
2Tim 1, 1-8

Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša podľa prisľúbenia života, ktorý je v Kristovi Ježišovi, milovanému synovi Timotejovi: Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Krista Ježiša, nášho Pána. Vzdávam vďaky Bohu, ktorému slúžim s čistým svedomím ako moji predkovia, keď na teba neprestajne myslím vo svojich modlitbách vo dne v noci. A keď si spomínam na tvoje slzy, túžim ťa vidieť, aby ma naplnila radosť. Spomínam si na tvoju úprimnú vieru, akú mala už tvoja stará matka Loida a tvoja matka Eunika, a som presvedčený, že aj ty. Preto ti pripomínam, aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk. Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy. Preto sa nehanbi za svedectvo o našom Pánovi ani za mňa, jeho väzňa, ale trp spolu so mnou za evanjelium, posilňovaný mocou Boha.

,,Preto sa nehanbi za svedectvo o našom Pánovi ani za mňa, jeho väzňa, ale trp spolu so mnou za evanjelium, posilňovaný mocou Boha.“

Hovoriť o Ježišovi v dnešnej dobe znamená vystaviť sa riziku neprijatia alebo výsmechu. A výsmech je jednou z bolestných rán, ktoré môže človek zažiť. Ľudia, ktorí sa vysmievali, možno ani nevedia prečo, môžu v hĺbke srdca prehodnotiť svoj život. No bez tvojho svedectva o Ježišovi a odvahe hovoriť aj to, čo sa neprijíma, by k tomu nemuseli dospieť. A tak posilňovaný mocou Boha, nehanbi sa za svedectvo o našom Pánovi.


Poďakuj dnes Pánovi za svedectvá ľudí, cez ktoré On vstúpil do tvojho života.