Božie milosrdenstvo je nepochopiteľné

Božie milosrdenstvo, ktoré sa nedá pochopiť. Aj anjeli sú užasnutí nad jeho veľkosťou. Boh nás túži obdarovať, obnoviť a očistiť. Učiň ma, Ježišu, milou a čistou obetou pred tvárou svojho Otca. Ježišu, mňa biednu, hriešnu, premeň v seba, lebo Ty môžeš všetko, a odovzdaj ma svojmu večnému Otcovi. Túžim sa stať obetnou hostinou pred Tebou a pred ľuďmi obyčajnou oblátkou. Túžim, aby vôňa mojej obety bola známa len Tebe. Ó, večný Bože, horí vo […]

Čítať viac