Božie milosrdenstvo je nepochopiteľné

Božie milosrdenstvo, ktoré sa nedá pochopiť. Aj anjeli sú užasnutí nad jeho veľkosťou. Boh nás túži obdarovať, obnoviť a očistiť. Učiň ma, Ježišu, milou a čistou obetou pred tvárou svojho Otca. Ježišu, mňa biednu, hriešnu, premeň v seba, lebo Ty môžeš všetko, a odovzdaj ma svojmu večnému Otcovi. Túžim sa stať obetnou hostinou pred Tebou a pred ľuďmi obyčajnou oblátkou. Túžim, aby vôňa mojej obety bola známa len Tebe. Ó, večný Bože, horí vo […]

Čítať viac

Navzájom sa milovať

Niekoľko rád pre vznik silných a zdravých spločenstiev V deň, keď Pánovi príbuzní stáli pred domom a čakali, že sa s ním porozprávajú, Ježiš svojich poslucháčov šokoval. „Kto je moja matka a moji bratia?“ opýtal sa ľudí okolo seba. „Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra i matka“ (Mk 3, 33. 35). Ježiš to povedal úplne jasne: v ňom sme jedna rodina. S ním i medzi sebou navzájom sme si takí blízki ako pokrvní príbuzní a on si praje, aby […]

Čítať viac

Jedno telo v Kristovi

Náročná úloha udržiavania jednoty Chýry sa šírili rýchlo aj v starovekom svete. Mesto Antiochia sa nachádzalo 500 kilometrov severne od Jeruzalema, no židokresťania v Svätom meste sa už zakrátko dopočuli o tom, čo sa v Antiochii deje. Podľa všetkého tam nejakí židovskí učeníci z Cypru a Cyrény ohlasovali radostnú zvesť aj Nežidom. Lukáš hovorí, že „Pánova ruka bola s nimi a veľa ich uverilo a obrátilo sa k Pánovi“ (Sk 11, 21). Jeruzalemskú komunitu to muselo vyrušiť. Peter síce krátko predtým v Cézarei pokrstil […]

Čítať viac

Dar kresťanského spoločenstva

Duch nás spája v Kristovi Ulice Jeruzalema sú plné ľudí, ktorí prišli osláviť Sviatok týždňov. Ako stály obyvateľ Svätého mesta si si už zvykol na to, že v tieto výnimočné dni býva všade hurhaj a tlačenica. Dnešný deň je však iný. Veľký zástup sa zhromažďuje okolo akéhosi Galilejčana, ktorý odvážne hlása, že Ježiš, muž, o ktorom si mnohí mysleli, že by mohol byť Mesiáš, vstal z mŕtvych! O ukrižovaní toho muža, ktorý uzdravoval chorých a dokonca vzkriesil […]

Čítať viac

Adopcia základnej školy sv. Jozefa v Indii

Drahí priatelia a dobrodinci,predovšetkým každého z vás srdečne pozdravujeme a ďakujeme za všetku vašu duchovnú, či materiálnu podporu. Uvedomujeme si, že prežívame ďalšie z ťažších období ešte stále trvajúcej pandémie, ktorá nás síce navonok uzatvára slobodne sa stretávať, no ak jej na to nedáme priestor, nedokáže uzatvoriť naše srdce. Zvlášť, keď už túto nedeľu vstúpime do adventného obdobia, ktoré je bezprostredným očakávaním narodenia Spasiteľa, v ktorom nás Nebeský Otec zahrnul všetkým nebeským duchovným požehnaním […]

Čítať viac