Duch Svätý a Turíce

Turíce sú pre kresťanov sviatkom Ducha Svätého, tretej osoby Najsvätejšej Trojice. Duch Svätý je označovaný ako samostatná osoba vedľa Otca a Syna až v Novom zákone. Ježiš hovorí apoštolom: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ (Mt 28, 19) Podľa Nového zákona spĺňa Duch Svätý trojakú úlohu: voči Ježišovi, voči Cirkvi a voči Každému jednému kresťanovi.

Celý Ježišov život sa rozvíja v znamení Ducha Svätého. Zachariáš prorokuje o Ježišovi naplnený Duchom Svätým; Mária počala z Ducha Svätého, a je to Duch Svätý, ktorý jej dal vyspievať Magnifikat a Simeonovi a Anne dal v Jezišovi poznať Mesiáša (Lk 1 – 2). Počas krstu v Jordáne sa otvorí nebo a Ježiš vidí Ducha Svätého vznášať sa nad sebou v podobe holubice. A keď sa prvýkrát v Nazarete v synagóge ujal slova, povedal o sebe samom, že je pomazaný Duchom Svätým tak, ako proroci Starého zákona (porov. Lk 4, 14-19). V Duchu Svätom si volí apoštolov, lieči chorých a kriesi mŕtvych, vyháňa diablov, v Duchu sa modlí a jasá radosťou.

Neskôr aj Cirkev dostane Ducha Svätého. Ježiš sľubuje, že ho pošle (Mt 10, 20). Na Veľkonočnú nedeľu večer ho dáva apoštolom: „Pokoj vám. Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: Prijmite Ducha Svätého.“ (Jn 20, 21-22) Na Turíce konečne zostupuje v ohni na zhromaždených, aby sa oficiálne zrodila Cirkev, a apoštolom ako svedkom zmŕtvychvstania, dáva misiu, aby zvestovali evanjelium.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *