Úcta k Panne Márii

Príbeh, ktorý sa stal Panne Márii je jeden z najtajomnejších, aký sa kedy odohral na našej zemi. Veď či niekto niekedy slýchal, aby sa niektorej deve zjavil anjel a povedal jej, že počne a porodí syna bez zásahu muža a že to dieťa bude Synom Najvyššieho? V udalosti môžeme obdivovať, ako Panna Mária vedie pokornú ale zároveň aj inteligentnú rozpravu s nadprirodzenou bytosťou. Veď iné dievčatá v jej veku by už len pri tom tajomnom oslovení s hrôzou vyskočili a jačali ako zmyslov zbavené. Ale Mária, keď sa dozvie o čo ide, pokojne sa pýta ako sa to stane. Veď ona vedie dokonale čistý život a čistota je pre ňu veľmi veľká hodnota.
 Chce vysvetlenie. Po vyjasnení situácie zaujme najlepší možný postoj: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Bolo to jedno z najdôležitejších „áno“, aké zazneli na našej zemi.
(Zo Zamyslenia: Anjel Pána zvestoval Panne Márii)
 

 

Vo všetkých tajomstvách spojených s Máriou, jedna vec ostáva najjasnejšia: že ona sama od seba je ničím a že Bohu bolo potešením prejaviť v nej svoju slávu a svoju lásku kvôli nám. A to preto, že ona je zo všetkých svätých najdokonalejšia v chudobe a tichu, ktorá nemá vôbec nič, čím by sa pokúsila niečo ovládnuť po svojom, takže môže naplno sprostredkovať nám ostatným nekonečne nesebeckého Boha. A my ho budeme oveľa pravdivejšie vlastniť, keď sa vyprázdnime a staneme sa tichými a pokornými ako je ona, budeme sa mu viac podobať, keď sa budeme podobať jej.
Všetka naša svätosť závisí od jej materskej lásky. Tí, s ktorými si túži deliť radosť z vlastnej chudoby a jednoduchosti, tí, čo sú odhodlaní byť v skrytosti, ako je ona v skrytosti, to sú tí, s ktorými si delí svoju blízkosť k Bohu.
( Thomas Merton)
 
 
Máriin život bol normálnym životom ženy jej doby – modlievala sa, pracovala, chodila do synagógy. Každý jej skutok bol však žitý v dokonalej jednote s Ježišom. Táto jednota vyvrcholila potom na Kalvárii v láske, v súcite, v spoluprežívaní utrpenia, v bolesti srdca. Máriin život viery bol neustálym rastom. Bol ustavičným opakovaním a prehlbovaním toho úvodného fiat (nech sa mi stane), ktoré povedala anjelovi pri zvestovaní. Tu je práve dôvod, prečo ju Pán obdaril zvláštnym privilégiom, ktorým bolo nanebovzatie. Totiž nanebovzatie je plnou účasťou na Kristovom zmŕtvychvstaní.
(Z knihy Tajomstvá zo života Panny Márie)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *