Kráľovná sviatostí – Eucharistia

Tento týždeň máme slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, preto vám ponúkame pár podnetov k zamysleniu o Eucharistii.

ČO JE EUCHARISTIA?

Je kráľovnou medzi sviatosťami, lebo je zavŕšením všetkých sviatostí. Kým ostatných šesť sprostredkuje milosti, Eucharistia je naplnením, lebo je osobným stretnutím so samým pôvodcom a darcom všetkých milostí – s Ježišom Kristom.

Je vrcholom a stredobodom všetkého. Nevyčerpateľné bohatstvo tejto sviatosti sa odráža aj v rozmanitých pomenovaniach:

 • Eucharistia, lebo je vzdávaním vďaky Bohu, v preklade presnejšie „vďakyvzdanie“. Grécke slová eucharistein – ευηαριστειν (Lk 22, 19; 1 Kor 11, 24) a eulogein – ευλογειν (Mt 26, 26; Mk 14, 22) pripomínajú židovské dobrorečenia, ktoré najmä pri stolovaní ohlasujú Božie diela: stvorenie, vykúpenie a posvätenie.
 • Pánova večera, – lebo ide o Večeru, ktorú Pán Ježiš slávil v predvečer svojho umučenia so svojimi učeníkmi (1Kor 11, 20), a o Baránkovu svadobnú hostinu v nebeskom Jeruzaleme.
 • Lámanie chleba, – lebo tento obrad, príznačný pre židovské stolovanie Ježiš použil, keď dobrorečil a rozdával chlieb v úlohe hostiteľa, najmä pri Poslednej večeri. Podľa tohto úkonu ho učeníci spoznali po jeho zmŕtvychvstaní a týmto pojmom prví kresťania označovali svoje eucharistické zhromaždenia.
 • Eucharistické zhromaždenie, lebo Eucharistia sa slávi v zhromaždení veriacich.
 • Pamiatka, lebo je pamiatkou Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania.
 • Svätá obeta, lebo sprítomňuje jedinú obetu Krista Spasiteľa.
 • Svätá a božská liturgia, – lebo celá liturgia Cirkvi má v nej svoj stredobod a najplnšie sa prejavuje v slávení tejto sviatosti. Volá sa aj slávením svätých tajomstiev.
 • Prijímanie, po latinsky communio (spoločenstvo, spojenie), lebo touto sviatosťou sa spájame s Kristom, ktorý nám dáva účasť na svojom tele a krvi, aby sme tvorili jedno telo.
 • Svätá omša (po latinsky Sancta Missa), pretože liturgia, v ktorej sa uskutočňuje tajomstvo spásy, sa končí poslaním veriacich (missio – „iďte…“), aby plnili Božiu vôľu vo svojom každodennom živote.

ÚČINKY EUCHARISTIE:

Spôsobuje v človekovi nesmierne milosti:

 • Spojenie s Kristom – zjednotenie s ním.
 • Jednota veriacich.
 • Zachováva, zveľaďuje a obnovuje život milosti prijatý v krste.
 • Posilňuje lásku a silu vôle a chráni od ťažkých hriechov.
 • Posilnenie čností a darov Ducha Svätého.
 • Odlučuje od hriechu.
 • Zotiera všedné hriechy a dočasné tresty za hriechy.
 • Posilňuje lásku, ktorá v každodennom živote má sklon slabnúť.
 • Chráni pred budúcimi smrteľnými hriechmi.
 • Spôsobuje duchovnú radosť a je zárodkom budúceho vzkriesenia a slávy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *