Najdôležitejšie uzdravenie

Zástupy ľudí idú za Ježišom, aby boli uzdravení, teda hľadajú svoje vlastné dobro: „Nikdy nedokážeme nasledovať Boha s čistým úmyslom od začiatku, vždy tak trochu pre nás a trochu pre Boha. A cesta znamená očistiť tento zámer. A ľudia idú, hľadajú Boha, ale tiež zdravie, uzdravenie. A vrhajú sa na neho, aby sa ho mohli dotknúť, aby vyšla z neho tá sila a uzdravila ich.“

Ale najdôležitejšou vecou nie je, že Ježiš uzdravuje – vysvetľuje pápež František. Telesné uzdravenie „je znamením iného uzdravenia“. Ani skutočnosť, že „Ježiš hovorí slová, ktoré prenikajú do srdca“, to určite pomáha ku stretnutiu sa s Bohom, avšak najdôležitejšou vecou, ako hovorí List Hebrejom (Hebr 7, 25 – 8, 6), je toto: «Ježiš môže naveky spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, lebo žije stále, aby sa za nich prihováral.» Ježiš dáva spásu a Ježiš je zástanca – toto sú dve kľúčové slová, povedal Svätý Otec.

Ježiš dáva spásuTieto uzdraveniatieto slová, ktoré prichádzajú k srdcusú znamením a začiatkom spásy. Je to cesta spásy pre mnohýchktorí spočiatku idú, aby počúvali Ježiša alebo prosili o uzdravenie, a potom sa vrátia a zakusujú spásuJe azda najdôležitejším to, že JežišliečiNie, to nie je tým najdôležitejšímŽe nás učí? Ani to nie je to najdôležitejšieTo, že dáva spásuOn je Spasiteľ a my sme ním spaseníA to je to najdôležitejšieToto je sila našej viery.“

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *